AKVAH

AKVAH

Banner 2 Akvah

 

Om AKVAH
Det Jødiske Samfunds Sikkerhedsorganisation, JSD, oprettede i 2011 en Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH). AKVAH  arbejder med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH tilbyder også forskellige former for støtte, herunder hjælp med kontakt til offentlige myndigheder, juridisk rådgivning og henvisning til krisehjælp.

Desuden arbejder AKVAH med at oplyse om forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH deltager som samarbejdspartner i to projekter omhandlende diskrimination og hadforbrydelser i Danmark. Det ene er et ”diskriminationsvejleder”-projekt, der afholdes af Københavns Kommune, mens det andet projekt, der afholdes af Fyns politi, omhandler hadforbrydelser på Fyn. Udover disse to projekter tager AKVAH ud til interesserede – siden har AKVAH besøgt både foreninger og gymnasier forskellige steder i landet – og fortæller om antisemitisme i Danmark.

Anmeldelse af antisemitiske hændelser

Du kan anmelde antisemitiske hændelser til Det Jødiske Samfund i Danmark og AKVAH ved at ringe til vores antisemitismehotline på tlf. nummer 31 49 30 00. Alternativt kan du også sende en mail til sikkerheden eller til Det Jødiske Samfunds mail.

Oplysninger vil naturligvis blive behandlet med fuld fortrolighed.

AKVAH Rapporter

AKVAH har siden 2012 registreret antisemitiske hændelser og udgiver årligt en rapport om registrerede hændelser. Rapporterne kan downloades her.

AKVAH rapport 2016

AKVAH rapport 2015

AKVAH rapport 2014

AKVAH rapport 2013

AKVAH rapport 2012

 

.