Begravelsespladser

Begravelsespladser

Før begravelsen
Jødedommen betragter traditionelt et menneskes død som en overgang fra den fysiske verden til en åndelig verden. Døden er ikke et afsluttende kapitel men en midlertidig afsked. Man behandler kroppen med stor respekt og foretrækker, at en begravelsen sker så hurtigt som muligt efter at døden er indtrådt.

Inden begravelsen vaskes og forberedes den afdøde af medlemmer af begravelsesselskabet. Man våger over den døde, som aldrig lades alene. Alle døde lægges i kisten i samme enkle, hvide klæder og alle begraves i simple, umalede kister som et tegn på, at alle er lige i døden. Mænd svøbes i deres tallit, bedesjalet.

Ifølge ortodoks jødisk praksis skal den afdøde altid kistebegraves; man anvender ikke ligbrænding, fordi det regnes for vigtigt, at kroppen hviler i fred, så den kan genopstå ved tidernes ende. Af samme grund sløjfes grave aldrig.

Det er dog også muligt også at få nedsat urner på Mosaisk vestre Begravelsesplads, hvis man foretrækker kremering.