Foreninger

New Outlook

Fremtidige arrangementer:
D. 22/3 kl. 14: Generalforsamling, valg i Israel d. 17/3
D. 7/4 kl. 17: Pesach, vores alternative befrielsesfest på Frederiksberg.
- Jonathan spiller banjo til vores sange...
- måske  Channe Nussbaum kommer og synger med os.
D. 17/5 kl. 12: Skovtur i Charlottenlund Skov
-og kl. 13: Frokost ved vandet.
-mere om dette følger senere.
Søndag d. 7. juni, eftermiddag: Kulturfestival i Det Jødiske Hus:
Hans Goldstein: Martin Buber, "Den troende humanist" en rigtig zionist (Brith Shalom/Fredspagten)
Med sin kulturkritiske holdning påvirkede Buber tillige tænkningen i forhold til den israelsk-palæstinensiske konflikt og tidsskriftet ’New Outlook’ i Israel.
Alle er meget velkomne!
Mette Geldmann

___________________________________________________________________________

New Outlook er en dansk-jødisk fredsbevægelse 

Stiftet i 1978. Humanistisk og antiracistisk dansk-jødisk fredsorganisation.

New Outlook beskæftiger sig især med Israel-Palæstina-problematikken, den aktuelle israelske samfundsdebat, dansk-jødiske forhold, racisme, menneskerettigheder, jødisk kultur og historie.

New Oulook udgiver tidskriftet Udsyn, hvis indhold handler om jødisk liv, Israel og Mellemøsten.

Foreningen er kollektivt ledet. Alle vigtige beslutninger træffes så vidt muligt ved konsensus, og møderne er normalt åbne for alle interesserede. 

Medlemskab af New Outlook kan tegnes gennem Anatolio Kronik, pr. mail: [email protected].
Årskontingent er 300 kr, dette er inkl. abonnement på bladet Udsyn og jævnlige nyhedsbreve.
Årsabonnement på Udsyn alene koster 150 kr.
Unge under 25 år: halv pris.

Kontaktperson: Mette Geldmann
mail:                [email protected]
Tlf.:                   24 81 81 37
hjemmeside:    http://www.newoutlook.dk/

Yderligere oplysninger om bevægelsen New Outlook kan ses på vores hjemmeside: www.newoutlook.dk
- der kan man også løbende følge meddelelser, udtalelser og uddybende oplysninger om vores arrangementer.