Foreninger

Den Danske Israelindsamling

FACEBOOK

Den Danske Israelindsamling (DDI) er kommet på facebook! ”Like us” og hold dig ajour med vores aktiviteter og projekter.
Facebook: www.facebook.com/israelindsamling
Keren Hayesod har brug for støtte og opbakning – også fra Danmark! 

I forlængelse af Den Danske Israelindsamlings (DDI) ordinære generalforsamling, er DDIs nye bestyrelse sammensat af følgende medlemmer:

Jeffrey Cohen (Formand)

Erling Krivaa (Næstformand og kasser)

Lone Niemann

Beata Ruben

Hanne Sally Elbaum

Gunnar Bjørk

Henrik Lehmann

Hanne Altermann Sørensen

Alf Isachsen (Suppleant)

Katrine Abrahamovitz (Suppleant)

DDIs har måttet tage afsked med følgende bestyrelsesmedlemmer – Birgitte Saks og Lennart Studinski – som gennem tiden har gjort et stort stykke arbejde for DDI. Tak for det! ddi

Magbit Nyt

DDI udgiver Magbit NYT tre gange årligt. Som medlem af DDI modtager du Magbit-nyt automatisk, men det er også muligt at abonnere på bladet.

DDI vil gerne spare på papiret. Hvis man har mulighed for at modtage Magbit bladet digitalt, kontakt meget gerne kontoret på [email protected]. Skiv blot navn og mailadresse.

Bladet kan rekvireres ved kontakt til kontoret eller kan læses på DDIs hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk

Den Danske Israelindsamling har brug for din støtte også - også i 2014

Du kan støtte vores arbejde i Israel ved at tegne et medlemskab. Årlig kontingent er på DKK 100,00. Som medlem modtager du vores medlemsblad 3 gange årligt. Fødselsdage, bryllupsdage og andre særlige mærkedage kan markeres med en indsamling til fordel for DDIs velgørenhedsarbejde.
Kontakt vores kontor og hør nærmere om, hvorledes en indsamling kan iværksættes.

Om Den Danske Israelindsamling

Den Danske Israelindsamling (DDI) er en humanitær forening, som er uafhængig af politiske interesser.

Indsamlingen er sammen med tilsvarende organisationer i mere end 50 lande tilknyttet den verdensomspændende organisation Keren Heyesod, der er bindeled mellem Israel og alverdens jøder samt venner af Israel.

DDI blev stiftet i 1972 som selvstændig forening, og har som formål at yde økonomisk hjælp til jøder, der er truet af krig, social nød eller antisemitisme til at kunne starte en ny tilværelse i Israel.

DDI støtter også humanitære formål i Israel, fortrinsvis indkøb af hospitalsudstyr, bekæmpelse af sygdomme og oprettelse af uddannelsesprojekter.

DDI støtter følgende livsbekræftende projekter:

Ben Yakir projektet:

En ungdomslandsby, hvor unge fra socialt belastede områder får mulighed for en bedre fremtid gennem uddannelse og social støtte.

Net@ projektet:

Projektet har til hensigt at hjælpe unge socialt udstødte gennem et 3-årigt kursusforløb i computerteknologi efter skoletid og dermed bidrage til en bedre fremtid.

Etgarim projektet:

Formålet med projektet er at tilbyde hospitalsindlagte børn et uddannelsesprogram med fokus på en udbytterig undervisning inden for naturstudier, matematik, engelsk, læseforståelse m.m.

Absorption projektet:

Projektet har til formål at yde støtte til kronisk syge immigrantbørn ved ankomst til Israel. Der tages afsæt i det individuelle barns særlige behov, hvilket kan være medicinsk behandling, tilbud om handicap hjælp, genoptræning og senere udslusning til det israelske samfund.  

Formand:
Jeffrey Cohen

Kontakt:
DDI har kontor i Det Jødiske Hus
Krystalgade 12, 2. Sal
1172 København K
Tel: 3393 2466

e-mail: [email protected]
hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk