Theresienstadt Foreningen

Logo Theresienstadt Foreningen

Theresienstadt-foreningens sommerudflugt er i år onsdag d. 25. juni, og den går til Tissø på Vestsjælland.

Vi kører fra Hellerup Station præcis kl. 10.00 til Bromølle Kro, hvor vi spiser en dejlig fiskeplatte. Senere kører vi til Havnsø Hotel med udsigt over den smukke sø. Her serveres kaffe og the med hjemmebagt kringle.

Pris: 375 kr. for medlemmer, 425 kr. for gæster.

Drikkevarer til maden er for egen regning, men der vil være vand på bordene.

Tilmelding senest d. 17. juni. Ring til Birgit på tlf. 39 62 83 55 eller Michael på tlf. 35 37 11 21.

Indbetal beløbet til Danske Bank, registrerings- og kontonummer: 1551-7273924.

På hjerteligt gensyn,

Bestyrelsen

__________________________________________________________________________________

Theresienstadt Foreningens formål er at rådgive og bistå medlemmerne, afholde sammenkomster og medvirke ved oplysende virksomhed udadtil.
Optages kan personer, der under 2. verdenskrig var deporteret til Theresienstadt, disses ægtefæller, og de der blev født i Theresienstadt.
Endvidere optages efterkommere af tidligere fanger i Theresienstadt.
Derudover optages personer, der ønsker at støtte foreningen, men de har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Formand: Birgit Krasnik Fischermann
Tlf.:           39 62 83 55

Kasserer: Michael Fingeret
Tlf.:           35 37 11 21   

Sekretær: Alice Fingeret