Theresienstadt Foreningen

Logo Theresienstadt Foreningen

Efter en meget hyggelig og vellykket Chanukafest arrangeret i fint samarbejde mellem Jødisk Folkeforening og Theresienstadt Foreningen er det næste arrangement i Theresienstadt Foreningen generalforsamling mandag d. 16/3-2015, indkaldelse udsendes senere.
Det vil sige, at nytårsfrokosten d. 21/1-2015 aflyses, idet vi er ved at arrangere en større festlighed søndag d. 19/4-2015 for at markere 70 året for hjemkomsten, program udsendes senere.
Inden da er der mindehøjtideligheden på begravelsespladsen onsdag d. 15/4-2015, også til dette udsendes program senere.

Program for de enkelte arrangementer vil blive annonceret og sendt senere.”

Med venlig hilsen
Alice Fingeret

Arrangementer vinter/forår 2015:

Mandag d. 16. marts 2015 kl. 13.00:
Den årlige generalforsamling.

Onsdag d. 15. april 2015:
Den årlige mindehøjtidelighed på begravelsespladsen med deltagelse af bl.a. rabbiner Jair Melchior og Carolineskolens større klasser.

Søndag d. 19. april 2015:
En større festlighed som markering af 70 året for hjemkomsten.

_____________________________________________________________________________________

Theresienstadt Foreningens formål er at rådgive og bistå medlemmerne, afholde sammenkomster og medvirke ved oplysende virksomhed udadtil.
Optages kan personer, der under 2. verdenskrig var deporteret til Theresienstadt, disses ægtefæller, og de der blev født i Theresienstadt.
Endvidere optages efterkommere af tidligere fanger i Theresienstadt.
Derudover optages personer, der ønsker at støtte foreningen, men de har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Formand: Birgit Krasnik Fischermann
Tlf.:           39 62 83 55

Kasserer: Michael Fingeret
Tlf.:           35 37 11 21   

Sekretær: Alice Fingeret