Theresienstadt Foreningen

Logo Theresienstadt Foreningen

Sæt X i kalenderen for kommende arrangementer:

Den årlige mindehøjtidelighed på begravelsespladsen afholdes fredag d. 4. april kl. 12.30 med deltagelse af Overrabbiner Bent Lexner, kantor Oren Atzmor samt elever fra Carolineskolens ældste klasser.

Sommerudflugten bliver i år onsdag d. 25. juni 2014. Program udsendes senere, og alle er selvfølgelig velkomne.
__________________________________________________________________________________

Theresienstadt Foreningens formål er at rådgive og bistå medlemmerne, afholde sammenkomster og medvirke ved oplysende virksomhed udadtil.
Optages kan personer, der under 2. verdenskrig var deporteret til Theresienstadt, disses ægtefæller, og de der blev født i Theresienstadt.
Endvidere optages efterkommere af tidligere fanger i Theresienstadt.
Derudover optages personer, der ønsker at støtte foreningen, men de har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Formand: Birgit Krasnik Fischermann
Tlf.:           39 62 83 55

Kasserer: Michael Fingeret
Tlf.:           35 37 11 21   

Sekretær: Alice Fingeret