Theresienstadt Foreningen

Logo Theresienstadt Foreningen

”En ny sæson 2014/2015 begynder, og allerede nu kan man sætte kryds i kalenderen til flg. arrangementer:

Tirsdag d. 16. december 2014:
Chanukafest, fælles arrangement for Theresienstadt Forening og Jødisk Folkeforening.

Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 13.00:
Nytårsfrokost for foreningens medlemmer og ikke-medlemmer, hvor bl.a. Jytte Bornstein vil komme og tale om sin bog.

Mandag d. 16. marts 2015 kl. 13.00:
Den årlige generalforsamling.

Onsdag d. 15. april 2015:
Den årlige mindehøjtidelighed på begravelsespladsen med deltagelse af bl.a. rabbiner Jair Melchior og Carolineskolens større klasser.

Søndag d. 19. april 2015:
En større festlighed som markering af 70 året for hjemkomsten.

Program for de enkelte arrangementer vil blive annonceret og sendt senere.”

Med venlig hilsen
Alice Fingeret

_____________________________________________________________________________________

Theresienstadt Foreningens formål er at rådgive og bistå medlemmerne, afholde sammenkomster og medvirke ved oplysende virksomhed udadtil.
Optages kan personer, der under 2. verdenskrig var deporteret til Theresienstadt, disses ægtefæller, og de der blev født i Theresienstadt.
Endvidere optages efterkommere af tidligere fanger i Theresienstadt.
Derudover optages personer, der ønsker at støtte foreningen, men de har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Formand: Birgit Krasnik Fischermann
Tlf.:           39 62 83 55

Kasserer: Michael Fingeret
Tlf.:           35 37 11 21   

Sekretær: Alice Fingeret