DJUS

DJUS logo

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

DJUS indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 14. maj 2014, kl. 19, i Det Jødiske Hus. 

Der er fire ledige pladser i bestyrelsen på valg samt to pladser som suppleanter. For at sikre, at bestyrelsen forbliver aldersmæssigt repræsentativ for den dansk-jødiske ungdom, skal vi især opfordre til, at personer i alderen 18-25 år opstiller.

DJUS har siden sidste års generalforsamling oplevet en rigtig spændende udvikling, hvor vi ud over afholdelse af en lang række arrangementer for den jødiske ungdom, har opnået at købe sit helt eget lys- og lydudstyr med stor hjælp og støtte fra Tuborg Fonden. 

Derudover bliver DJUS jævnligt kontaktet af journalister, specialestuderende og andre, der ønsker at komme i kontakt med unge danske jøder. Bestyrelsesarbejdet i DJUS byder udover et tæt samarbejde med det jødiske samfund i Danmark, derfor også på en enestående mulighed for at skabe personlige og professionelle kontakter og relationer til foreninger, medier og politikere i både ind- og udland.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, skal du melde dit kandidatur til DJUS senest 14 dage inden generalforsamlingen på [email protected]. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal ligeledes indsendes senest 14 dage inden generalforsamlingen på [email protected].

Eventuelle spørgsmål kan rettes til næstformand David Schkolnik på [email protected].

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Godkendelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Eventuelt 

Mvh Bestyrelsen i DJUS

***

DJUS står for Dansk-Jødisk Ungdomssammenslutni​ng og er for dig, der gerne vil være en del af den jødiske ungdom i Danmark. DJUS fokuserer på den kulturelle del af jødedommen og arrangerer løbende forskellige events, fester, filmaftener, koncerter m.m.

DJUS har en bestyrelse, men er brugerstyrret og alle i DJUS, der har en god idé til kommende arrangementer er velkomne til at stable relevante aktiviteter på benene. 

Den 8. maj 2013 afholdte DJUS generalforsamling, hvor Sarah Demsitz,  Debbie Lewinsky og Rafael Bassan blev valgt ind i bestyrelsen. Tillykke med det! 

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her

Læs om kommende arrangementer og tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer i starten af hver måned. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

DJUS er til for dig!

Kontakt: [email protected]
Nyhedsbrev (på dansk): Tilmeld
Newsletter (in English): Subscribe
Facebook:
Facebook.com/DJUS.dk

Bestyrelsen:
Formand: Margareta Rusin
Næstformand: David Schkolnik
Kasserer: Sarah Demsitz
Sekretær: Rafael Bassan
Bestyrelsesmedlemmer: Jan Rusin, Jonas Dessauer, Debbie Lewinsky