Nyheder

Det endte med et fredsvalg. I begyndelsen af indeværende uge skulle de politiske lister, der ville stille op til valget i december til den kommende delegeret forsamling aflevere lister over stillere. Det var ventet, at op mod fem politiske lister ville stille op og kæmpe om de 20 mandater i Delegeretforsamlingen. Men da fristen for at aflevere stiller lister blev nået, havde kun to politiske lister indsendt kandidat- og stiller lister.
Christiansborg
Synspunkterne stod skarpt, da Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel sundhed onsdag bød til høring om omskærelse i Fællessalen på Christianborg. Netværkets formand, fhv. minister Mette Gjerskov, havde først og fremmest indbudt politikere og dernæst andre interesserede til at lytte til et panel, hvis opgave det var, at belyse drengeomskærelser medicinsk, religiøst og etisk.
Isi Foigel ved skiltet for Det Danske Center for Menneskerettigheder
Vi har hermed den glæde at invitere til årets Isi Foighel Dag torsdag d. 13. november 2014, hvor den israelske menneskeretsadvokat Michael Sfard vil tale om En menneskeretsadvokats eksistentielle dilemma: At føre menneskeretssager ved de israelske domstole. Se venligst program for yderligere information.
Kære familer Med de netop overståede helligdage ønsker vi at alle må få et godt og sundt år. Sukkot afsluttes af helligdagene shemini atzeret og simchat torah. Den første er afslutningen på de mere alvorlige fester, medens simchat torah kalder på fest og glæde, og ikke mindst forsøger vi, at feste sammen med børnene. Torsdag aften den 16. oktober holder vi simchat torah med rundgang med torahrullerne og de traditionelle sange, med start ca. kl. 18.15. Gudstjenestens form er særligt rettet mod de voksne.
Yoel Tschernia og Charlie Saul
Kol Hanearim - Yoel TscherniaSynagogeforstanderskabet har i år besluttet at udnævne en ung dynamisk dreng, Yoel Tschernia, til årets Kol Hanearim. Yoel er 18 år og er født i Israel og han er søn af Bilha, født Edelsten, og David. Han har gået på Carolineskolen og er derefter gået i gang med sit HF selvstudie.
Almanak 5775 - 2014 forsiden
Trossamfundet råder over et antal luacher - almanakker - i både vægstørrelse og i lommeudgaven. Administrationen sælge begge formater til til kun 25 kroner per styk til medlemmer og til 30 kroner for alle andre - så længe lager haves. Administrationne holder åben for personlig henvendelse hverdage fra 10-14 i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12. Almanakkerne kan også sendes per post mod et mindre gebyr.

Sider