Nyheder

Jizkor lys
Igen i år vil den københavnske menighed mindes de seks millioner trosfælder, der blev myrdet af nazisterne i folkemordet under Anden Verdenskrig. Højtideligheden vil finde sted søndag den 27. april kl. 19.30. Programmet vil omfatte lystænding, salmer, oplæsning af navne, kantoral sang, tale, musikalsk underholdning og kaddish. For komiteenMalka Fish
Tirsdag den 15. april kl. 16.30-19.00 markerer vi 2. Sederaften for børnefamilier. Vi skal læse lidt i Haggadah’en og synge de gode Pesach-sange og spise Prebens dejlige mad. Jair Melchior sidder for bordenden, og leder os gennem en hyggelig sederaften, for første gang i København. Pris: 110 kr for voksne (9+ år) 65 kr for børn Børn 0-2 år gratis Familiepris (Eksempel- 2 voksne med 1,2 eller 3 børn) - 280 kr.
Tirsdag den 15. april kl. 21.00 (efter gudstjenesten) holder vi en festlig 2. Sederaften for folk i alderen 18-35 år. Vi skal læse i haggadah'en, synge de gode Pesach-sange og spise Prebens dejlige mad. Tali og Jair Melchior sidder for bordenden, og leder os gennem en hyggelig sederaften, for første gang i København.
Da Anordningen af 29. marts 1814 blev givet til de danske jøder, havde der været jøder i Danmark i mere end 150 år. De 150 år havde ikke været nogen dans på roser for de jøder, der havde fået lov til at komme ind i landet. Omkring 1711 boede der i København 350 personer, der tilhørte den jødiske nation, ikke desto mindre frygtede magistraten, at der ville komme flere og de udstedte en forordning, hvoraf det fremgik at ingen jøde i fremtiden kunne bosætte sig i København med mindre de ejede 1000 rdl. Eller indrettede en form for manufaktur – altså en fabrikation.
Klik på dokumentet pesachlister fra Copenhagen Kosher for at printe ud.
Til understøttelse og uddannelse af ubemidlede studerende med studier indenfor judaistik eller øvrige studier, som kan fremme viden om judaistik. Ydes til videre studier i Danmark eller studier i udlandet samt studierejser/kortere ophold i udlandet, såfremt ansøger kan præsentere udførlig redegørelse for studieplaner. Alle ansøgninger om støtte skal inkludere C.V., dokumentation i form af kopi af eksamensbevis(er), redegørelse for studieplaner og projekter samt dokumentation for tilknytning til fremtidige eller nuværende læreanstalt.

Sider