Nyheder

Dan Rosenberg Asmussen
Delegeretforsamlingens oplæg til en ændring af kriterierne for at opnå medlemsskab af Det Jødiske Samfund har været et af de varmeste emner i menighedens poltiske organer gennem det seneste år. Realitetslistens arbejde om fornyede kriterier blev fremlagt på først en høring i maj 2014 og siden en debataften i august 2014, hvor forslag, indvendinger og modforslag blev gennemdrøftet.  Det var hensigten at gennemføre en vejledende afstemning om nye kriterier; en proces repræsentanterne fandt relevant så længe et kvalificeret flertal i Delegeretforsamlingen ønskede det.
Memorial Foundation for Jewish Culture
Mandag d. 17. november er sidste mulighed for at søge om deltagelse i Fellowship'et, der løber fra d. 18. - 20. januar 2015 i København med internationale undervisere. Se program og information her: http://us3.campaign-archive2.com/?u=748d3f4141dcb44dd58cc7918&id=bf81d391b5&e=b076de57c6 
Vedtægter for det Jødiske Samfund Vedtaget af repræsentantskabet den 10. september 2013.Vedtaget af delegeretforsamlingen den 1. september 2013 og 5. januar 2014. Enstemmigt godkendt ved delegeretforsamlingsmødet den 16. september 2014 efter følgende rettelser:
Opslag til foredraget Hvad er godt naboskab?
Repræsentanter for de tre monoteistiske religioner mødes på mandag den 17. november klokken 19 for at drøfte godt naboskab. Det er Tåstrup Kommune, der er vært og borgmester Michael Ziegler byder velkommen til tidligere overrabbiner Bent Lexner, domprovst Anders Gadegaard og imam Naveed Baig.
Carolineskolen logo
Tirsdag den 2. december holder Carolineskolen informationsmøde for forældre til den kommende 0. klasse. Mødet finder sted på Carolineskolen kl. 19.00 – 21.00. Kom og hør hvorfor I skal vælge Carolineskolen til jeres børns skolegang. Program:
Delegeretforsamlingen d. 11. november 2014
Med bl.a. budget på dagsordenen afviklede den siddende delegeretforsamling sit sidste møde tirsdag aften. Der har været valg til DF, og 20 nye delegerede valgt ved fredsvalg på to lister træder til fra 2015. Ud over at behandle budget nåede formand Dan Rosenberg Asmussen for DJS, repræsentanter for de to lister i forsamlingen, David Gerschwald fra Tachles og Michel Solovej fra Realitetslisten at takke de delegerede, der nu forlader skamlerne for et godt samarbejde gennem samlingens fire år.

Sider