Information om Omskæring

Information om Omskæring

Debatten om omskæring er præget af mange myter, fordomme og misforståelser.

Den nuværende debat (januar 2018) følger udgivelsen af historien Ayse får en lillebror der er skrevet af Özlem Cekic og udgivet som en del af Læseraketten. Historien har til hensigt at afdramatisere, afstigmatisere og bryde tabuet omkring drengeomskæring. Kritikken af udgivelsen demonstrerer i sig selv behovet for debatten.

Der er forsket meget i drengeomskæring i de seneste år, og også forskningen repræsenterer forskellige synsvinkler. Ingen studier viser, at ikke-medicinsk drengeomskæring under ordnede og hygiejniske forhold af raske drenge i spædbarnsalderen har negative konsekvenser for drengenes sundhed eller seksualitet senere i livet. Omskæring kan have medicinske og sundhedsmæssige fordele.

I 2013 publicerede Sundhedsstyrelsen et notat om drengeomskæring, hvori man konkluderer: ”Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.”

Jødisk drengeomskæring er en central og essentiel del af praktisering af den jødiske religion. Den jødiske betegnelse for omskæring er Brit Milah, der er hebraisk og betyder omskæringspagten. Betegnelsen beskriver den pagt, som Gud indgår med Abraham i 1. Mosebog, kapitel 17. Omskæringsritualet er selve fundamentet for Abrahams, og dermed jødernes, pagt med Gud. Drengeomskæring praktiseres også i dag af langt hovedparten af jøder verden over, også af sekulære jøder, og opfattes som identitetsbærende.

Drengeomskæring er ikke kun udbredt blandt jøder, men også blandt mange andre grupper – eksempelvis muslimer og kristne. Ca. 1/3 af verdens mænd er omskåret, herunder mere end 50% af USA’s mandlige befolkning. Omskæring er således et helt normalt indgreb mange steder i verden.