Diskriminerende leg i skolegården

Diskriminerende leg i skolegården

Det Jødiske Samfund er rystet over den såkaldte ”Rasmus Paludan-leg” hvor skoleelever bliver inddelt i tre hold, kristne, jøder og muslimer, og hvor de kristne, med deres leder, i spidsen, skal fange jøder og muslimer og sætte dem i bure, som de skal forsøge at slippe ud af.

Det er dybt bekymrende og lyder næsten for vanvittigt til at være sandt, at danske skolebørn lærer at dehumanisere minoriteter med jødisk og muslimsk baggrund og at der bliver skabt en fortælling om at nogle mennesker grundet deres baggrund er gode og andre er dårlige. Det er vigtigt, at denne type adfærd ikke accepteres, selvom det forsøges ”leget ind” i eleverne. Vi håber naturligvis at skoleledelserne på de skoler hvor legen har fundet sted adresserer eleverne og giver dem en forståelse af at absurditeten af disse lege, siger Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund.

Det Jødiske Samfund har mellem 2016-2017 oplevet en stigning af antisemitiske hændelser, og oplever i stigende grad at bl.a. de sociale medier er med til at skabe fordomme om danske jøder, som bliver videreført til danske skolegårde.

I 2015 oprettede det Det Jødiske Samfund et informationscenter med henblik på at bekæmpe antisemitisme og fordomme om danske jøder. Informationscentret tilbyder bl.a. gratis skolebesøg og indgår gerne i dialog med skoleledelser og lærere.