Mosaisk Vestre

Mosaisk Vestre

Alle jøder, eller ægtefæller/samlevere til jøder, kan blive begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads på det ydre Vesterbro i København.

Jødiske borgere
Begravelse af en jøde, der ikke er medlem af Det Jødiske Samfund, og som ønsker at blive begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads, koster 65.000 kr – ud over almindelige begravelsesomkostninger til trossamfund og bedemand. Beløbet skal betales til Det Jødiske Samfund inden begravelsen finder sted, eller som et minimum skal der stilles skriftlig garanti/sikkerhed for beløbet. der gælder begravelse på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i sin helhed, dvs. også for begravelse på det ”blandede stykke” – den del af begravelsespladsen, hvor jøder og deres ikke-jødiske ægtefæller/samlevere kan begraves ved siden af hinanden.

Ikke-jødiske borgere skal være medlem af begravelseskassen
Hvis en ikke-jødisk ægtefælle/samlever ønsker at blive begravet ved siden af sin jødiske partner (som skal være medlem af Det Jødiske Samfund) på det ”blandede stykke”, skal personen have været medlem af begravelseskassen. Indmeldelsen i denne koster 8.500 kr som eengangs beløb og derefter 3000 kr per år. Man kan ikke meldes ind på dødslejet.

Gravsteder for blandede par
Der findes et særligt afsnit af Vestre Mosaiske Begravelsesplads, hvor jøder og deres ikke-jødiske ægtefælle/samlever kan blive begravet ved siden af hinanden. Dette afsnit er oprettet som et tilbud til de mange blandede familier.

Traditionelt er det kun jøder, der kan blive begravet på en jødisk begravelsesplads, og der er derfor skabt et separat afsnit i tilknytning til den ældre begravelsesplads, hvor der stadig kun er jødiske grave.

Kiste eller urne?
Kistebegravelse er mest almindelig i jødisk tradition, men der er også mulighed for at nedsætte urner på Mosaisk Vestre Begravelsesplads.


Besøg på begravelsespladsen

Mosaisk Vestre Begravelsesplads er åben på hverdage indtil mørkets frembrud. Der er lukket på jødiske helligdage og på lørdage.

Adressen er Vestre Kirkegårds Alle 11; Carlsberg Station ligger nærved.

Omvisninger på Mosaisk Vestre Begravelsesplads kan bestilles via Dansk Jødisk Museum. Turen varer ca. 1½ time og finder sted mellem 1. april og 31. oktober.
Omvisning koster 1.600 kr. og deltagerantallet er maks 20 personer pr. omvisning.
Kontakt Dansk Jødisk Museum på tlf.: 33 69 19 25 eller via mail:info@jewmus.dk

Åbningstider

Januar 8-16
Februar 8-16
Marts 8-18
April 8-18
Maj 8-20
Juni 8-20
Juli 8-20 – Fredage 8 – 19
August 8-20 – Fredage 8 – 19
September 8-18
Oktober 8-18
November 8-16
December 8-16

Begravelsespladsen er lukket på jødiske helligdage og på lørdage.

Traditioner
Man lægger traditionelt en lille sten på den afdødes gravsten for at vise, at man har været på besøg. På jødiske gravpladser lægger men traditionelt ikke blomster, for det første ud fra tanken at alle skal være lige i døden og ingen derfor skal have særlig pynt. Og for det andet for at man ikke skal plukke en levende blomst til ære for de døde, som går i tråd med jødisk livsopfattelse – nemlig at livet kommer før døden. At lægge en lille sten viser derved, at man har været på besøg, og symboliserer samtidig værdsættelse og respekt for det levende. Mænd bærer kippah på hovedet på begravelsespladsen, ligesom i synagogen. Religiøse jøder vasker hænder efter besøget og siger netilat jadajim, på hebraisk.

Mosaisk vestre i fugleperspektiv

Hvis du har spørgsmål om dødsfald, begravelse og traditioner i den forbindelse kan du læse mere her.

Du er også altid velkommen til at kontakte rabbinatet og overrabbiner Jair Melchior.


Dokumenter vedrørende begravelser:

Vedtægter for Mosaisk Vestre Begravelsesplads marts 2017

Takster i 2020 for begravelse og vedligeholdelse på Mosaisk Vestre Begravelsesplads

Kontaktoplysninger til begravelsesselskaberne (se side 2)

 

Dokumenter vedrørende Det Jødiske Samfunds begravelseskasse:

Vedtægter for Det Jødiske Samfunds Begravelseskasse

Indmeldelse i Det Jødiske Samfunds Begravelseskasse


Vedligeholdelse

Den Unge Gartner anlægger og vedligeholder gravstederne på Mosaisk vestre Begravelsesplads.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Det Jødiske Samfund på 33 12 88 68