Venner af Blindeinstituttet i Jerusalem

Venner af Blindeinstituttet i Jerusalem

Blindeinstituttet i Jerusalem er en velgørende institution der hjælper blinde og svagtseende børn og unge til at få en meningsfuld tilværelse, uanset deres etniske herkomst og religion.
Instituttet bliver kun for en ringe del understøttet med offentlige midler, og det er derfor helt afhængigt af frivillige midler. Det er gennem arv, legater og øvrige bidrag, at det er komiteen muligt at deltage i dette humanitære hjælpearbejde, som foregår på frivilligt, ulønnet basis.

Vi vil gerne minde om, at det også er muligt at indsætte vort institut som arving eller legatar.

Vi sætter også stor pris på, at flere af vore trofaste givere, i stedet for gaver til deres runde fødselsdage, beder deres familie, venner og bekendte om at betænke instituttet. Selv udsender vi ca. 200 fødselsdagskort årligt med vedlagt girokort og vi udgiver også et sommer- og Chanukahbrev, som vi vedlægger Jødisk Orientering, det officielle medlemsblad for Det mosaiske Troessamfund – Det jødiske samfund i Danmark.

Alle bidragsydere bliver takket her på siden med navn og beløb.
Da vi gennem nogen tid har erfaret, at nogle af vore givere finder det uetisk, nogle ligefrem usmageligt, at vi angiver, hvem der har givet et bidrag, og hvor meget hver enkelt har givet, vil vi fremover, for at imødekomme disse bidragyderes ønske om anonymitet, i stedet for blot at skrive NN, anføre giverens initialer, så denne får en bekræftelse på, at vi har modtaget gaven. Vi håber på denne måde at have imødekommet alles ønsker. Skriv blot NN, anonym e.l. på jeres indbetaling, og vi kvitterer med jeres initialer.

På Instituttets hjemmeside, www.jewishblind.org kan man læse meget mere om de daglige aktiviteter på instituttet, som har eksisteret i 110 år, se billeder derfra, læse deres halvårlige nyhedsbreve og meget andet.

Hvis vore læsere kommer til Jerusalem, er de meget velkomne til at besøge Det  Jødiske Institut for Blinde i Kiryat Moshe. Ringer man på telefon (02)6599501/11 er det muligt at aftale en guidet tur rundt på instituttet. Medbringer man en smartphone, kan man ved indgangen få en app, så man kan se en film om den spændende grundlæggelse af instituttet for over 100 år siden og udviklingen siden.

Kontakt: Milton Rothschild Slotsherrensvej 132 C 2720 Vanløse

Tlf. 38 79 02 04 Mobil: 40 38 92 13

Den Danske Bank:reg. nr. 9570 · konto nr. 6293956. Giro: +01 629-3956

Email: dami@paradis.dk