AKVAH – anmeldelse af antisemitiske hændelser

AKVAH – anmeldelse af antisemitiske hændelser

Banner 2 Akvah

 

Om AKVAH
Det Jødiske Samfunds Sikkerhedsorganisation, JSD, oprettede i 2011 en Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH). AKVAH  arbejder med at kortlægge forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH tilbyder også forskellige former for støtte, herunder hjælp med kontakt til offentlige myndigheder, juridisk rådgivning og henvisning til krisehjælp.

Desuden arbejder AKVAH med at oplyse om forekomsten af antisemitisme i Danmark. AKVAH bliver eksempelvis løbende inviteret ud til foreninger, uddannelsesinstitutioner mv. for at fortælle om emnet, ligesom AKVAH står til rådighed for medier, offentlige myndigheder og andre interesserede.

Anmeldelse af antisemitiske hændelser og øvrige henvendelse til AKVAH

Du kan anmelde antisemitiske hændelser til Det Jødiske Samfund i Danmark og AKVAH ved at sende en mail til AKVAH@mosaiske.dk. Din anmeldelse vil blive besvaret hurtigst muligt og behandles med fuld fortrolighed.

Andre henvendelser til AKVAH kan også sendes til ovenstående mail.

 

AKVAH rapporter

AKVAH har siden 2012 registreret antisemitiske hændelser og udgiver årligt en rapport om registrerede hændelser. Rapporterne kan downloades her.

AKVAH rapport 2018

AKVAH rapport 2017

AKVAH rapport 2016

AKVAH rapport 2015

AKVAH rapport 2014

AKVAH rapport 2013

AKVAH rapport 2012

 

.