Claims Hardship Fund

Claims Hardship Fund

Det er muligt for de danske jøder, der flygtede til Sverige under krigen, at søge om erstatning gennem Claims Conference Hardship Fund.
Erstatningen på € 2.556, er et engangbeløb og gælder kun for holocaustoverlevende, som ikke tidligere har modtaget anden form for erstatning af den tyske regering.

Den tyske regering har erklæret, at jødiske nazi-ofre ikke kan modtage betaling fra Hardship Fonden, hvis de var en del af en organiseret evakuering. Den tyske regering præciserede imidlertid, at denne begrænsning kun er gældende for ansøgere, der selv var underlagt en organiseret evakuering.

Hvem kan søge
Folk fra vestlige lande, herunder Danmark. Det er et krav at du var statsborger i landet både under krigen og i 1959, da aftalen om Global Agreement blev indgået. Aftalen gælder også for personer, som blev født lige efter befrielsen, såfremt deres mødre blev gravide i Danmark under krigen.

Dokumentation
Du skal inkludere autoriserede fotokopier af følgende dokumenter:
Fødselsattest
Bryllupsattest
Andre dokumenter relateret til éns navn

Retningslinjer for ansøgning
Neden for har vi kort skitseret de krav og retningslinjer, som du bør være opmærksom på, før du sender din ansøgning afsted. Du kan læse den komplette liste med retningslinjer via linket i højre side.

Du skal inkludere autoriserede fotokopier af følgende dokumenter:

Fødselsattest
Bryllupsattest
Andre relevante dokumenter relateret til éns navn
Pas
Evt. opholdstilladelse

Derudover vil det lette ansøgningsprocessen, hvis du medsender følgende:
En eller anden form for bevis for at du flygtede; kopier af søskendes eller børns fødselsattester, såfremt de er født lige inden, under eller efter krigen; afgangsbeviser eller eksamensbeviser opnået lige inden eller lige efter befrielsen; andre beviser for ophold/bopæl lige inden eller lige efter befrielsen.

Ansøgninges underskrift skal bekræftes notarioalt af enten en officiel notar, en bank, det tyske konsulat eller på et officielt jødisk kontor, som beskæftiger sig med socialservice.

Andengangsansøgere
Har du tidligere ansøgt the Hardship Fund og er blevet afvist, skal du søge via en særlig formular, som er kortere.

Den korte formular er side 8 i den lange ansøgningsformular (se faktaboksen). Siden kan downloades ved at klikke på linket til de fulde ansøgningskemaer i faktaboksen. Siden kan også revireres fra Det Mosaiske Troesamfunds administration. Husk at påføre registreringsnummeret tildelt i forbindelse med den tidligere ansøgning. Vedlæg en kopi af den side i dit pas hvor dit billede fremgår.

Hvis man mangler det registreringsnummeret man modtog i sin tid i svarbrevet fra Claims, kan det revireres ved henvendelse til Claims Hardship Fund i Frankfurt.
For yderligere information kontakt Claims Conference.

Logo_Claims_Conference_Hardship_Fund

Find ansøgningsskemaer her

Det er gratis at ansøge til ethvert Caims Conference-program.

For informationer kontakt:
Claims Conference Fonds
Graefstrasse 97,
D 60487 Frankfurt am Main
Tyskland

Tel: +49 +69 – 970-7010
Fax: +49 +69 – 9707-0104

E-mail: A2-HF-CEEF2@claimscon.org www.claimscon.de