Search
Close this search box.

Der kan være mange årsager til at man ønsker at konvertere til jødedommen: De interesserede er både ikke-jødiske ægtefæller eller partnere, børn af jødiske fædre eller personer af jødisk afstamning og andre, som har fået en religiøs eller kulturel interesse for jødisk tradition.

Hvert år henvender omkring 30 mennesker sig, fordi de overvejer at konvertere til jødedommen, men langt fra alle gennemfører konversionen hos Det Jødiske Samfund. Hos DJS kan man konvertere efter ortodoks tradition, vejledt af rabbiner Jair Melchior.

Det er typisk en lang proces at konvertere til jødedommen. I den første del af forløbet taler man flere gange med overrabbineren om grunden til at man ønsker at konvertere og om det jødiske liv, man forestiller sig at leve engang. I den næste fase studerer man den jødiske tradition, lever ifølge den og skaber sig samtidig et netværk inden for det jødiske miljø.
Der findes ikke et fast program for, hvad man skal lære, eller hvor meget man skal vide – det afgøres i hvert enkelt tilfælde. Typisk forventes det dog, at man lærer sig hebraisk på et grundlæggende niveau, kender til religiøs praksis, deltager aktivt i det religiøse liv og holder shabbat og kashrut. I de senere år har man forsøgt at samle små klasser af personer, der ønsker at konvertere, gerne sammen med deres eventuelle jødiske partnere, for at kunne tilbyde et mere tilrettelagt forløb.

Konverteringen afsluttes med at den, der ønsker at blive jødisk, træder frem for en jødisk domstol, som består af tre rabbinere. Over for denne domstol begrunder man sit valg af jødedommen. Konvertitten går i det rituelle bad,  , som symbol på overgangen til den nye status, vælger et nyt jødisk navn og får et dokument, som bevidner, at man nu er optaget i det jødiske fællesskab. Der kræves som regel ikke noget gebyr for at konvertere, med mindre det bliver nødvendigt at hente assistance blandt rabbinere i udlandet, men man forventer at konvertitter melder sig ind hos Det Jødiske Samfund.

Overrabbiner Jair Melchior kan kontaktes på mail her.