Search
Close this search box.

Banner 3 KriseberedskaB

Det er essentielt for enhver jødisk menighed at have en velfungerende krise- og beredskabsorganisation.

Jødiske menigheder skal ikke kun være forberedte på ufattelige katastrofer i stor skala, men også på isolerede afbrud af menighedens virkse – forårsagede af naturen eller mennesker selv – som fx oversvømmelser eller gidselsituationer.

Der er naturligvis forskellige forhold for den enkelte menighed. Derfor bør krise- og beredskabsorganisationen tilpasses de lokale forhold, men de grundlæggende principper for krisehåndtering er gældende på tværs af landegrænser. Derfor har Nordic Jewish Security Council (NJSC) i løbet af 2010 udarbejdet en fælles model for en krise- og beredskabsorganisation tilpasset de nordiske menigheders forudsætninger.

Et hurtigt og effektivt krisearbejde, især ved en uventet hændelse, kræver at ansvarsfordelingen på de forskellige niveauer i krise- og beredskabsorganisationen er definerede og tydelige.

Målet er, at menighedens krise- og beredskabsorganisation skal have god mulighed for at kunne mobilisere et tilstrækkeligt antal personer med de nødvendige kompetencer når og hvor, der er brug for det.

Rygraden i krise- og beredskabsorganisationen er krisegruppen. Krisegruppen har det beslutningstagende ansvar og ledes af menighedens formand.

Krisegruppen er sammensat af et antal nøglepersoner, som besidder spidskompetencer inden for forskellige områder, fx sikkerhedskoordinator, medie- og informationskoordinator, koordinator for personlige støtteinstanser, etc.

Til sin hjælp har krisegruppen en ressourcegruppe. Ressourcegruppen består af medlemmer fra menigheden eller andre jødiske organisationer, som under en krise aktivt kan hjælpe til i krisearbejdet, fx læger, psykologer, journalister etc.

Ved en krise agerer og arbejder disse to grupper i fællesskab og sammen med myndighederne for at påbegynde menighedens genrejsning.