Rabbinat

Rabbinat

Rabbinatet er ansvarlig for alt fra registrering af navngivning af nyfødte (samt navneændringer) henover Bar-Bat Mitzvah undervisning, til besøg i Synagogen. Såfremt kontakt ønskes i forbindelse med ovennævnte eller andre religiøse spørgsmål, kan disse rette henvendelse til:

Rabbiner Jair Melchior
Krystalgade 12
1172 København K
Priv. tlf. 40 43 53 66
E-mail: jm@mosaiske.dk

Rabbiner Jair Melchior

Krystalgade 12

1172 København K

Priv. tlf. 40 43 53 66

E-mail: jm@mosaiske.dk

 

Alle henvendelser vedr. udstedelse af attester i forb. med fødsler/navngivning, navneændring, vielser eller dødsfald, skal ske til: rabbinat@mosaiske.dk

DJS logo