Styreform & politik

Styreform & politik

Det Jødiske Samfund er bygget op omkring to demokratiske valgte institutioner, Delegeretforsamlingen (DF) og Repræsentantskabet (RS), der kan ses som ækvivalenter til henholdsvis folketinget (DF) og regeringen (RS).

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamling er det jødiske samfunds øverste lovgivende myndighed og består af 20 folkevalgte medlemmer. DF holder ordinære møder fire gange om året. Møderne er åbne for samtlige medlemmer, og indledes med åbne medlemsmøder mellem RS og de medlemmer af Det Jødiske Samfund.

Valg til Delegeretforsamlingen afholdes hvert 4. år i  december måned og er gældende fra følgende 1. januar. Det seneste valg fandt sted i december 2018, hvor der blev indvalgt 20 kandidater fordelt på de tre lister Jachad, Med fremtiden i centrum om Tachles. Listerne repræsenterer forskellige holdninger i Det Jødiske Samfund.

Repræsentantskabet 

Det Jødiske Samfund ledes demokratisk af en medlemsvalgt Delegeretforsamling, der vælger den daglige ledelse, Repræsentantskabet (RS), der består af syv personer.

Repræsentantskabet består af:

Henri Goldstein: Formand. Portefølje:  Talsmand, Sekretariatet, Medlemskommunikation

Ted Rosenbaum: Næstformand. Portefølje: Ungdom, Strategi

Marina Lilholt: Portefølje: Sikkerhed, Bygninger

Jacob Zylber: Portefølje: Kultur

Roman Rosenstadt: Portefølje: Ældreområdet

Rebecca Myhre Kur: Portefølje: Undervisning, ungdom (delt med Ted Rosenbaum)

Ina Rosen: Portefølje: Økonomi

 

(juni 2019)