Search
Close this search box.

Det Jødiske Samfund er bygget op omkring to demokratiske valgte institutioner, Delegeretforsamlingen (DF) og Repræsentantskabet (RS), der kan ses som ækvivalenter til henholdsvis folketinget (DF) og regeringen (RS).

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamling er det jødiske samfunds øverste lovgivende myndighed og består af 20 folkevalgte medlemmer. DF holder ordinære møder fire gange om året. Møderne er åbne for samtlige medlemmer, og indledes med åbne medlemsmøder mellem RS og de medlemmer af Det Jødiske Samfund.

Valg til Delegeretforsamlingen afholdes hvert 4. år i  december måned og er gældende fra følgende 1. januar. Det seneste valg fandt sted i december 2022, hvor der blev indvalgt 20 kandidater fordelt på de tre lister Jachad, Med fremtiden i centrum og Tachles. Listerne repræsenterer forskellige holdninger i Det Jødiske Samfund. Der er nyt valg til Delegeretforsamlingen 1. december 2026.

Repræsentantskabet 

Det Jødiske Samfund ledes demokratisk af en medlemsvalgt Delegeretforsamling, der vælger den daglige ledelse, Repræsentantskabet (RS), der består af syv personer.

Vedtægter og årsregnskaber kan ses her på siden til højre.