Styreform & politik

Styreform & politik

Det Jødiske Samfund er bygget op omkring to demokratiske valgte institutioner, Delegeretforsamlingen (DF) og Repræsentantskabet (RS), der kan ses som ækvivalenter til henholdsvis folketinget (DF) og regeringen (RS).

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamling er det jødiske samfunds øverste lovgivende myndighed og består af 20 folkevalgte medlemmer. DF holder ordinære møder fire gange om året. Møderne er åbne for samtlige medlemmer, og indledes med åbne medlemsmøder mellem RS og de medlemmer af Det Jødiske Samfund.

Valg til Delegeretforsamling afholdes hvert 4. år i  december måned og er gældende fra følgende 1. januar. Det seneste valg fandt sted i 2014, hvor der var fredsvalg og alle 20 kandidater blev valgt.

Ved valget var der opstillet to lister, Jachad og Tachles. Listerne repræsentere forskellige holdninger i Det Jødiske Samfund.

Repræsentantskabet 

Det Jødiske Samfund ledes demokratisk af en medlemsvalgt Delegeretforsamling, der vælger den daglige ledelse, Repræsentantskabet (RS), der består af syv personer.

Repræsentantskabet består af:

Dan Rosenberg Asmussen: Formand, talsmand, økonomi, medlemskriterier.

Ted Rosenbaum: Næstformand, ungdomsportefølje.

Jacob Knobel: Sikkerhed.

Dennis Sårde: Kommunikation & IT.

Jacob Zylber: Kultur.

Nili Baruch: Administrationen, Det Jødiske Hus, medlemskriterier.

Roman Rosenstadt: Begravelsespladser, synagogale anliggender, og ældreplejen.

 

(juni 2018)