Search
Close this search box.

Om Det Jødiske Samfund i Danmark

Det Jødiske Samfund i Danmark rummer jøder med mange forskellige holdninger og måder at leve på. Det Jødiske Samfund er således rammen om et bredt kulturelt fællesskab for både religiøse og ikke-religiøse (sekulære) jøder.

Der lever i dag ca. 6-7000 jøder i Danmark og heraf er ca. 1620 medlemmer af  Det Jødiske Samfund. Langt de fleste danske jøder bor i København, men der er også grupper af jøder i Århus og Odense – og en hel del spredt ud over landet.

Det Jødiske Samfund repræsenterer danske jøder i politiske spørgsmål om eksempelvis religionsfrihed, bekæmpelse af antisemitisme og sikkerhed for danske jøder og jødiske institutioner. 

Det Jødiske Samfund er et anerkendt trossamfund og er et demokratisk opbygget samfund med en medlemsvalgt delegeretforsamling, der vælger den daglige ledelse, repræsentantskabet. Et særligt forstanderskab leder driften af Københavns synagoge. 

Den øverste religiøse  myndighed er overrabbineren.

Medlemmerne bidrager til driften af samfundet gennem deres bidrag.