Search
Close this search box.

Carolineskolen er en jødisk privatskole med 24 lærere og godt 200 elever fra børnehavneklasse til 9. klasse, og fejrede i 2005 sit 200 års jubilæum som den første jødiske skole i Danmark.

Udover de almindelige skolefag undervises eleverne i jødisk religion, kultur og  historie samt i hebraisk.

IT indgår som en integreret del af skolens undervisning på alle klassetrin.

Skolen har store, grønne udendørsarealer, hvor eleverne kan udfolde sig i frikvartererne og efter skoletid. Desuden rummer skolen en velfungerende SFO og desuden en eftermiddagsklub, hvor eleverne fra 4. til 6. klasse under betryggende opsyn kan hygge sig, lave aktiviteter og lave lektier.

Carolineskolens elever kan modtage musikundervisning i skolens lokaler i fritiden, ligesom af mange elever integrerer deres sportsaktiviteter i Hakoah i eftermiddags­timerne.

Skolens særkende er et skolemiljø fyldt med glæde og tryghed for eleverne, og samtidig opretholdes et højt fagligt niveau.

I mange tilfælde er kun én af forældrene jødisk, og man optager både børn af jødiske mødre og børn af jødiske fædre.

Carolineskolen er en selvstændig institution med egen valgt bestyrelse. Skolen modtager støtte fra DJS, og forældre, der ønsker at sende deres børn i Carolineskolen må i det omfang de kan, være medlem af DJS..

Som privatskole sker betalingen efter de almindelige kommunale takster. Kontakt skolen for at skrive dit barn op til Carolineskolen

Kontakt Carolineskolen:

Strandvejen 93

2100 København Ø

Tlf. 3929 9500

email: carolineskolen@carolineskolen.dk 

http://www.carolineskolen.dk/