Jødisk Orientering

Jødisk Orientering

Medlemsbladet Jødisk Orientering udkommer 5 gange årligt til medlemmer af Det Jødiske Samfund i Danmark. Desuden sendes bladet til abonnenter og til alle landets biblioteker. Jødisk Orientering udkommer i januar, marts, maj, september og november.

I Jødisk Orientering kan man læse artikler med temaer indenfor jødisk kultur, religion og historie.

Fejl ved bladets distribution og meddelelse om flytning bedes meddelt til Det Jødiske Samfunds administration på: mt@mosaiske.dk

Abonnementer
Er du ikke medlem af Det Jødiske Samfund i Danmark, kan du abonnere på Jødisk Orientering.

Priser på Jødisk Orientering til forsendelse i Danmark: 

112 DKK  pr. blad plus 40 DKK inkl. forsendelse pr. blad (porto pr. april 2022)
525 DKK for et årsabonnement (5 numre) inkl. forsendelse (porto pr. april 2022)

Priser på Jødisk Orientering til forsendelse i Udlandet er under opdatering.

 


Private meddelelser i Jødisk Orientering.

Ønsker du en privat meddelelse i Jødisk Orientering? Send en mail på mt@mosaiske.dk. Det er gratis for medlemmer at indrykke private meddelelser. Meddelelsen må ikke have karakter af ”køb og salg”.

For ikke- medlemmer er prisen 309 kr.

Redaktøren forbeholder sig ret til at forkorte indsendt materiale samt afvise materiale der ikke er indsendt elektronisk

Rubrikannoncer i Jødisk Orientering

Ønsker du at annoncere som privatperson i Jødisk Orientering? Send en mail på mt@mosaiske.dk. Personlige annoncer er private til private og gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen 500 kr. Annoncen må max. fylde 400 karakterer inkl. mellemrum.

Redaktøren forbeholder sig ret til at forkorte indsendt materiale samt afvise materiale der ikke er indsendt elektronisk.

Annoncer modtaget efter deadline vil først blive bragt i næste nummer.

Alle priser er eksklusiv moms.

Indstik i Jødisk Orientering

Desværre er prisen for distribution og indstik steget voldsomt de sidste par år. Og det vil som udgangspunkt kun være muligt at sende indstik med Jødisk Orientering i forbindelse med udsendelse af luach i september.

Kontakt
Henvendelser til Jødisk Orientering skal rettes til redaktør Michael Rachlin, mra@mosaiske.dk.

Udgivelser og deadlines 2022

01 Tema: Assimilation
Deadline: 1. december 2020. Udkommer: 3. januar.

02 Tema: Klimaændringer
Deadline: 1. februar, Udkommer: 1. marts.

03 Tema: Kulturfestival
Deadline: 1. april. Udkommer: 1. maj.

04 Tema: Fremtiden
Deadline: 1. august. Udkommer 1. september

05 Tema: Jøder i Danmark: 400 år
Deadline: 1. oktober. Udkommer 1. november.