Claims

Claims

Har du et særligt begrundet behov for tilskud til medicin, transportgodtgørelse, hjælp til briller, tandlægehjælp, eller er der andre sociale behov, som ikke kan opfyldes gennem det sociale system i Danmark, så kan Det Jødiske Samfund i Danmark via beløb fra CLAIMS træde til og yde et bidrag af varierende størrelse.

Beløbet fra CLAIMS er øremærket til socialt arbejde blandt de af menighedens medlemmer som iflg. Claims er Nazi Victims, det vil sige personer som var i Danmark under krigen fra april 1940.
Det er et krav at du bor i eget hjem.

Midlerne fra CLAIMS giver mulighed for at fortsætte det eksisterende tilbud om social omsorg for ovennævnte gruppe som allerede har været i gang i flere år.

En kort ansøgning vedlagt kvitteringer på de udgifter som du ønsker tilskud til, sendes til Det Jødiske Samfund i Danmark, Krystalgade 12, Postbox 2015, 1012 København K.

Der gøres opmærksom på, at tildelte beløb er skattepligtige og vil blive indberettet til SKAT af administrationskontoret.

Herunder følger oplysninger om erstatning fra andre fonde, der kan søges direkte via Claims Conference i Tyskland.

Det er også muligt at kontakte Troessamfundets kontor for vejledning om muligheder for støtte på telefon: 33 12 88 68 eller maile dine spørgsmål til mt@mosaiske.dk.

Claims collage med seniorer

Claims Conference LogoClaims Conference, The Conference on Jewish Material against Germany, har eksisteret siden 1951.

Organisationen har til formål at skaffe retfærdighed og kompensation til jødiske ofre for Nazi-forfølgelse.

I 2015 afsatte Claims Conference ca.
$ 360.000.000 til agenturer og institutioner , der bistår jødiske ofre for nazismen i 47 lande.

Logo_Claims_Conference_Hardship_Fund

Danske jøder, der flygtede til Sverige, kan søge om erstatning gennem Claims Conference Hard Ship Fund.
Erstatningen på € 2.556, er et engangsbeløb og gælder for Holocaust-overlevende, som ikke tidligere har modtaget anden form for erstatning af den tyske regering.

Logo Claim Conference Childsurvivor Fund

Claim Conference Child Survivor Fund er for Holocaust-overlevende, der var børn på tidspunktet for deres forfølgelse.
Child Survivor fonden vil udstede engangsbetalinger på € 2.500til de personer, der er berettigede og som søger programmet.

Logo Article 2 Fund

Article 2 Fund udbetaler en månedlig pension til visse jødiske ofre for naziforfølgelse.

Beløbet er på ca.€ 320 (2015).

Claims Conference administrerer fonden i overensstemmelse med den tyske regering.