Search
Close this search box.

Tirsdag den 16. november er der valg til kommune- og regionsråd i Danmark, og flere tusinde kandidater er på valg i hele landet. Her er fem kandidater, der er medlemmer af Det Jødiske Samfund

FINN RUDAIZKY

Hvor kan du stemme på ham:
Københavns Kommune og regionsrådet i Region Hovedstaden.
Parti: Dansk Folkeparti
Hvor mange gange har du stillet op?
Otte gange til Københavns Borgerrepræsentation, en gang til EU-Parlamentet og seks gange til Folketinget. Er denne gang DF’s spidskandidat til Borgerrepræsentationen og Region Hovedstaden.
Hvor lang tid har du været i Borgerrepræsentationen?
Snart 28 år og kort tid i Folketinget (suppleant) og 12 år i Region Hovedstaden, hvor jeg i dag er 1. næstformand.
Hvad er dine vigtigste mærkesager lokalt?
Social-, sundheds- og idrætspolitik. Er i dag mit partis teknik og miljøordfører.
Hvordan har din jødiske baggrund formet dit politiske virke?
Langt mere end jeg nogensinde havde forudset. Den stigende antisemitisme og hadet mod Israel overbeviste mig om, at jeg nødvendigvis måtte bruge min politiske platform til at bekæmpe uhyrlighederne og også hjælpe med opretholdelse af jødisk liv.

 

BETTY CHATTERJEE
Hvor kan du stemme på hende:
Vallensbæk Kommune
Parti: Radikale Venstre
Hvor mange gange har du stillet op?
Det er første gang.
Hvordan har din jødiske baggrund formet dit politiske virke?
Jeg ville kalde mig selv jødisk humanist. Jeg valgte Radikale Venstre, fordi det er partiet med de mest positive holdninger over
for EU, FN og menneskerettigheder.
Målet med integration må aldrig forveksles med assimilation.
Derfor er jeg kritisk over for den nuværende regerings udlændingepolitik.
Hver gang jeg hører om, hvordan man ville sende syriske flygtninge “hjem”, tænker jeg på min bedsteforældres og forældres taknemlighed for, at der var et sted, hvor de kunne være trygge.

JACOB ROSENBERG
Hvor kan du stemme på ham:
Frederiksberg Kommune og Regionsvalget i Hovedstaden.
Parti: Det Konservative Folkeparti
Hvad arbejder du for:
Sundhedsplatformen skal udfases og erstattes af et enkelt og nationalt system til elektronisk patientjournal. Bedre sikkerhedsnet,
når patienten udskrives fra sygehus, så det sikres ordentlig pleje og behandling også efter udskrivelsen. Forebyggelse af sygdomme er bedere end at vente til sygdommene er der. Derfor skal vi gave øget fokus på forebyggelse i de kommende år. Psykiatrien skal opprioriteres med flere midler

JEPPE LILHOLT
Hvor kan du stemme på ham:
Fredensborg Kommune
Parti: Det Konservative Folkeparti
Hvad er dine vigtigste mærkesager lokalt?
Jeg er klassisk konservativ, og for mig betyder det, at vi alle sammen har et ansvar for både vores handlinger, men også for samfundets svageste. Jeg lægger bl.a. vægt på, at vi har nogle gode skoler og tilbud til børn og unge. Fredensborg er en kommune, der er præget af, at der ikke er et stort, naturligt centrum, men at vi har mange forskellige byer. De
har forskellige udfordringer på hver deres måde.
Hvordan har din jødiske baggrund formet dit politiske virke?
Det hænger meget sammen med mine jødiske værdier og ikke mindst begrebet tikkun olam, at vi har et ansvar for at gøre en indsats for at forbedre verden for
de kommende generationer.

DAVID GERSCHWALD
Hvor kan du stemme på ham:
Frederiksberg Kommune
Parti: Dansk Folkeparti.

Hvor mange gange har du stillet op?

To gange. I 2013 og 2017.

Hvad er dine vigtigste mærkesager lokalt?
Jeg arbejder for at få et fireårigt forlig om halvtimesdrift på lokalbusserne her på Frederiksberg.
Det har jeg gjort til min mærkesag, fordi jeg sidder i ældrerådet, og mange ældre er
afhængige af lokalbusserne. Jeg har også gjort det til en mærkesag, at man ikke snubler i vandpytter, når man går rundt på
fortovene. Og så går jeg ind for aften- og nattero, efter at man besluttede, at skolegårde med boldanlæg skulle være offentligt
tilgængelige. Der er mange, som er generet af det i aftentimer.