Search
Close this search box.

København 27. marts 2024 

Kære Jakob Engel-Schmidt, 

Vi kontakter dig, fordi vi er dybt bekymrede over, hvordan kulturinstitutioner med offentlig støtte er begyndt at diskriminere jødiske personer, herunder også juridiske personer.

Efter terrorangrebet 7. oktober 2023 har vi set det største antal antisemitiske hændelser, siden Det Jødiske Samfund begyndte at registrere disse hændelser i 2014.

Vi hører jævnligt beretninger om arrangementer, der bliver aflyst eller begrænset, fordi det jødiske er blevet problematisk efter 7. oktober 2023. Nogle af disse arrangementer modtager offentlig støtte. Et nyligt eksempel er CPH Stage, der trak en invitation tilbage, som de ellers havde sendt til en jødisk kunstner fra Israel. Det var angiveligt af sikkerhedsmæssige grunde, men politiet var aldrig blevet spurgt. Beslutningen er nu omgjort.

Den aktuelle anledning til vores henvendelse til dig er, at DR’s Lytter og Seer Redaktør har indstillet – og generaldirektøren erklæret sig enig i, at det skal deklareres for lytterne, når en journalist arbejder for et jødisk medie. Sagen handler om journalisten Jotam Confino, der arbejder for ca. 15 forskellige medier – herunder Jewish News i Storbritannien. Beslutningen fra DR kan læses her.

Vi ser det jødiske blive mistænkeliggjort, alene fordi det er jødisk. Vi ser ikke noget lignende for andre journalister eller kilder, der er tilknyttet andre medier – fx. russiske eller muslimske medier. Vi opfatter det derfor som diskrimination.

DR vil bagudrettet og fremadrettet deklarere Jotam Confino som ansat ved et jødisk medie, selv om han har mange andre ansættelser ved ikke-jødiske medier og der ikke er kritik af hverken hans troværdighed eller virke som journalist. DR nævner, at der med deklareringen ikke er en tilkendegivelse om partiskhed. Alligevel tilføjes det, at journalistens ”tilhørsforhold” giver brugerne ”mulighed for selv at vurdere, hvilken betydning de tillægger den oplysning og dermed kilden”. De eksempler, som klageren ønsker deklarering på, handler særligt om Jotam Confino som kilde til historien om en video af Hamas’ terrorangreb på Israel den 7. oktober.

Hvorfor det er relevant at deklarere, at Jotam Confino arbejder for et jødisk medie, bliver uddybet i Berlingske Tidendes artikel ”En ”grotesk” afgørelse har vakt en principiel debat: ”Det eneste, de bider mærke i, er at det er et jødisk medie. Her forklarer Seernes og Lytternes Redaktør hos DR, Jesper Termansen, at det jødiske medie har et religiøst ståsted uden han i øvrigt kender den redaktionelle linje hos mediet. Nedenfor et uddrag:

Jødedom er vel ikke lig med Israel. Hvorfor er det relevant, at det er et jødisk medie?

»Staten Israel har jo jødiske helligdage som sine helligdage, og mere end 75 procent af befolkningen er jøder. Når man har et medie, som har et erklæret religiøst ståsted i sin journalistik, så er det en relevant oplysning,« lyder det fra Jesper Termansen:

»Jotam Confino nævner flere andre steder, hvor han arbejder, men så vidt jeg ved, har de medier ikke noget religiøst-politisk ståsted.«

Man kan vel godt have et religiøst ståsted uden at det er et politisk ståsted?

»Jeg har ikke nogen holdning til Jewish News’ redaktionelle linje. Den kender jeg i øvrigt ikke. Jeg kan bare konstatere, at det er et jødisk medie. Det har altså et religiøst udgangspunkt.«

Ud over diskriminationen ift. andre kilders mediesamarbejde er der flere problemer med beslutningen om at kræve deklarering, når en kilde også arbejder for et jødisk medie:

For det første er det ikke alle jøder, der er religiøse. Jewish News i Storbritannien er heller ikke en religiøs avis. Jøder er i øvrigt en minoritet med mange forskellige politiske holdninger – også til israelsk politik.

For det andet er udtalelserne om jødiske helligdage i Israel og andelen af jøder i Israel kun relevant for deklareringen vedr. Jewish News, hvis man mener, at jødiske medier ikke vil være upartiske. Det minder desværre om en gammel konspirationsteori, hvor jøder slutter sig sammen og lægger hemmelige planer mod resten af verden. Hvorfor ellers behovet for at deklarere?

For det tredje burde DR have været særligt opmærksomme på, at klagerens fokus er på deklarering af Jotam Confinos rolle som kilde til videoen af Hamas’ terrorangreb mod Israel den 7. oktober. Der er desværre miljøer i Danmark, hvor man afviser, at der overhovedet har været et terrorangreb. DR’s deklarering er i dette tilfælde vigtig for de miljøer, der forsøger at så tvivl om terrorangrebet den 7. oktober. En deklarering i dette tilfælde tjener kun et formål: At så et lille frø af tvivl om rigtigheden af terrorangrebet. Det er et alvorligt svigt af DR’s forpligtelse til at være upartisk og ikke på nogen måde at tilskynde til had på grund af fx race, religion eller nationalitet, som er nævnt i DR’s public service kontrakt for 2022-2025.

Vi håber du som kulturminister vil sikre, at kulturinstitutioner – herunder DR – der modtager penge fra staten, hverken tilsigtet eller utilsigtet udøver diskrimination mod jøder eller mistænkeliggør det at være jødisk. Ellers kan vi kun være meget bekymrede for DR’s og andre kulturinstitutioners udelukkelse og mistænkeliggørelse af jøder og det jødiske i en fremtid, hvor regeringen ellers forsøger at bekæmpe antisemitisme.

Med venlig hilsen

Henri Goldstein

Formand for Det Jødiske Samfund i Danmark