Bryllup

Bryllup

Medlemmer af Det Jødiske Samfund kan blive viet i synagogen, hvis partneren også er jødisk ifølge halakha , dvs. født af en jødisk mor eller konverteret til jødedommen efter ortodoks praksis. Begge parter behøver altså ikke at være medlemmer. Vielsen er bindende og gyldig efter dansk lov. Man kan selv til en vis grad være med til at påvirke hvilken form brylluppet skal have, men vielser i Københavns synagoge foregår efter ortodokst ritual. Mænd og kvinder sidder hver for sig i synagogen under højtideligheden.

Vielsen foregår under en chupah, en brudebaldakin bundet til fire stænger. Brudeparret og deres forældre samt rabbineren, der foretager vielsen, står alle under baldakinen. Rabbineren fremsiger en række velsignelser, og to vidner bliver tilkaldt for at overvære, at brudgommen giver sin brud en ring på og siger: ”Ved denne ring skal du være mig helliget efter Moses og Israels lov.”

Under vielsesceremonien læser rabbineren højt af ægteskabskontrakten, ketubah, hvor kvindens rettigheder er nedfældet. Manden forpligter sig ved denne kontrakt blandt andet til at forsørge sin hustru. Denne kontrakt er i dag delvis af symbolsk betydning. Vielsesceremonien slutter med, at brudgommen knuser et glas ved at trampe på det – til minde om de to templers ødelæggelse.

Der er tradition for festlige bryllupsfester og det regnes for en mitzvah, en god gerning, at glæde brudeparret med underholdning og musik.

Kontakt rabbinatet for at planlægge en vielse i synagogen.