Search
Close this search box.

Tirsdag den 20 oktober 2020 kunne Danmark Loge med fem måneders forsinkelse foretage uddeling af årets legater.
Som altid var det logens ærespræsident, tidligere overrabbiner Bent Melchior, der på familien Melchiors vegne begrundede, hvorfor legaterne blev tildelt til netop disse to personer.

Overrabbiner dr.phil. Marcus Melchior og hustru Meta Melchiors Mindelegat blev uddelt til Jeppe Lilholt.
Det er flere grunde bag det:
Han har fået i gang sommerlejrene sammen med overrabbiner Jair Melchior, hvor han med et stort arbejde, og meget tid, har skabt en atmosfære som får børnene til at ønske, at komme tilbage næste år. Jeppe Lilholt har endvidere skabt en undervisning for jødisk kultur og identitet på distance. Han besøger ofte det jødiske plejehjem hvor ham med sin familie laver aktiviteter som synes meget værdsat.
Udover det, har hans kone Marina været engageret i renovation af synagogen og hans døtre deltaget i BBYO. En international ungdomsorganisation under B’nai B’rith.
I sin takketale sagde Jeppe Lilholt, at han ikke har forventet sig det her og at han er meget glad for at have muligheden til at gøre noget for de unge og de ældre.

Fru Meta Melchiors Rejselegat blev uddelt til Camilla Blachmann 

Bent Melchior beskrev Camilla Blachmann som en person, der udrykker sig med billeder. Som har tilknytning til det jødiske og har i mange år malet med udsatte børn og unge fra hele verden. Når de unge maler giver det deres liv en mening. Især arbejdet med børn i flygtningelejre, som hvor hun fik børn til at tegne deres hverdag og som senere blev udstillet, blev nævnt som et eksempel på hendes store kunstneriske arrangement.
I sin takketale sagde Camilla Blachmann, at hun havde begyndt sin rejse tilbage til det jødiske samfund, sammen med Bent Melchior.
Hun havde netop afsluttet en udstilling, som blev indviet af Bent Melchior.

Begge legatmodtagere fik overrakt et diplom og en pengegave.

Benny Unterschlag