Search
Close this search box.

Deborah Centret – fælles trivsel – det gode liv
Deborah Centret er en selvejende institution, der fungerer som plejehjem for borgere med særlig tilknytning til jødisk kultur og tro. Deborah Centret er bygget i 2007 og indeholder 40 boliger, heraf fire ægtefælleboliger. Centret er opkaldt efter den kvindelig profet Deborah, der levede i Israel i det 12. århundrede før vor tidsregning og var højt agtet, som en af tidens mest respekterede profeter. 

Meningsfuldt samvær
I Deborah Centrets moderne og funktionelle rammer trives jødisk kultur, og vi lægger vægt på jødiske traditioner og helligdage året rundt. Deborah Centret ønsker at skabe en tryg og varm ramme om fælles og individuelle aktiviteter i hverdagen og ved helligdage med veltillavet kosher mad og godt og meningsfuldt samvær. Centrets stueetage er rammen om Det Jødiske Samfunds Senior Klub, som arrangerer aktiviteter flere gange om ugen, så som ture, koncerter og foredrag. Deborah Centret er begunstiget af en gruppe af frivillige borgere, der er med til at lyse op både i hverdagen og ved højtiderne. De frivillige deltager i fælles aktiviteter i – og udenfor huset og ved måltiderne.

Fra passiv til aktiv
Deborah Centret følger nøje de retningslinjer som Københavns Kommune og dansk lovgivning har udarbejdet. Samarbejdet med beboere og deres pårørende er baseret på et fundament af tillid og respekt, hvor løbende, gensidig forventningsafstemning finder sted. Deborah Centret arbejder for at hjælpe og træne beboerne til at klare dagligdagen selv. Passiv hjælp erstattes af aktiv hjælp, der støtter beboerne i at holde sig både fysisk, mentalt og socialt aktiv. Det betyder, at de mindst svækkede beboere, hjælpes til at klare sig selv mest muligt, og de svageste får mere, bedre og højt professionaliseret hjælp.

En moderne og professionel organisation
Deborah Centret tilbyder et stærkt læringsmiljø med skræddersyet kompetenceudvikling for medarbejderne. Den ansvarstagende medarbejder arbejder målrettet med innovation og effektivitet i dagligdagen. Vi har en dejlig arbejdsplads med høj trivsel og diverse medarbejdergoder.

Værdier på Deborah Centret
Respekt Omsorg Trivsel Fællesskab Individualitet

Deborah Centret – kort fortalt *
Fem etager med elevator * Stueetage med Senior Klub * 40 plejeboliger til 44 beboere på 1.- 4. etage * Hver plejebolig har eget tekøkken og bad samt egen altan * Fælles altan på hver etage * Fælles gårdhave * Eget kosher køkken * Egen synagoge

 

Hvis man ønsker at bo på Deborah Centret,
skal man henvende sig til visitationen i sin kommune og søge om bolig på Deborah Centret.
Det er Københavns Kommune, der administrerer ventelisten og al henvendelse om venteliste skal derfor ske til dem.

Henvendelser til Deborah Centret kan ske på 82 32 5100