Search
Close this search box.

Den Danske Israelindsamling (DDI) er en humanitær forening, som er uafhængig af politiske interesser. Foreningen yder økonomisk hjælp til jøder, der er truet af krig, social nød eller antisemitisme til at starte en ny tilværelse i Israel

Indsamlingen er sammen med tilsvarende organisationer i mere end 50 lande tilknyttet den verdensomspændende organisation Keren Heyesod, der er bindeled mellem Israel og alverdens jøder samt venner af Israel. 

DDI blev stiftet i 1972 som selvstændig forening, og har som formål at yde økonomisk hjælp til jøder, der er truet af krig, social nød eller antisemitisme til at kunne starte en ny tilværelse i Israel.

DDI støtter også humanitære formål i Israel, fortrinsvis indkøb af hospitalsudstyr, bekæmpelse af sygdomme og oprettelse af uddannelsesprojekter.

_________________________________________________
DDI støtter følgende livsbekræftende projekter:

Konflikten i Ukraine er ikke længere synlig i mediebilledet, hvor fokus i dag er rettet mod andre brændpunkter. Den ukrainske konflikt er dog stadig meget aktuel og en bekymrende virkelighed for den jødiske minoritetsgruppe, der er kommet i klemme i den territoriale konflikt mellem Ukraine og Rusland. Her er højre nationalisme og antisemitisme blevet en uhyggelig og angstfuld del af hverdagen. Læs Samuel Rachlins øjebliksbillede af situationen i Ukraine her.

Som en konsekvens heraf lancerer Den Danske Israelindsamling (DDI) en særindsamling til fordel for ukrainske jøder og tilslutter sig dermed en global Keren Hayesod kampagne, der fokuserer på en langsigtet hjælp til ukrainske jøder. Vi ønsker – fra dansk side – at bidrage til, at ukrainske jøder kan gå en tryg fremtid i møde i Israel. Vi håber, at der blandt danskere er bidragsydere, der vil gøre en forskel for en jøde i nød.

Du kan støtte kampagnen på: Giro: + 01 500-1595 Bank: Reg. nr. 4180 – konto nr. 4440071139 Mærk din overførsel: ”Ukraines jøder”

Husk bidrag op til kr. 15.000,- er fradragsberettiget. Kontakt DDIs kontor vedrørende spørgsmål til kampagnen på telefon 33 93 24 66 eller info@ddi-indsamling.dk Ethvert bidrag hilses velkommen med stor taknemlighed!

Ben Yakir projektet:
En ungdomslandsby, hvor unge fra socialt belastede områder får mulighed for en bedre fremtid gennem uddannelse og social støtte.

Net@projektet:
Projektet har til hensigt at hjælpe unge socialt udstødte gennem et 3-årigt kursusforløb i computerteknologi efter skoletid og dermed bidrage til en bedre fremtid.

Etgarim projektet:
Formålet med projektet er at tilbyde hospitalsindlagte børn et uddannelsesprogram med fokus på en udbytterig undervisning inden for naturstudier, matematik, engelsk, læseforståelse m.m.

Absorption projektet:
Projektet har til formål at yde støtte til kronisk syge immigrantbørn ved ankomst til Israel. Der tages afsæt i det individuelle barns særlige behov, hvilket kan være medicinsk behandling, tilbud om handicap hjælp, genoptræning og senere udslusning til det israelske samfund.

Kontakt: DDI har kontor i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, 2. sal 1172 København K

Tel: 3393 2466
Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10-14.

e-mail: info@ddi-indsamling.dk hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk

FACEBOOK
Den Danske Israelindsamling (DDI) er kommet på facebook! ”Like us” og hold dig ajour med vores aktiviteter og projekter. Facebook:
www.facebook.com/israelindsamling