Det Jødiske Samfund går til stemmeurnerne til december

Det Jødiske Samfund går til stemmeurnerne til december

I slutningen af året gennemføres et nyvalg til Delegeretforsamlingen. Delegeretforsamlingen er vores øverste lovgivende myndighed, der skal forestå valg af repræsentanterne, holde snor i økonomien og forelægges alle større sager vedrørende Det Jødiske samfund. Valget er derfor uhyre vigtigt, hvis man interesserer sig for menighedens fremtid, jødisk liv i Danmark og både har udfordringerne for øje, men også har visioner for, hvilken retning udviklingen i Det Jødiske Samfund skal gå.

I skrivende stund, er der kun opstillet to lister til delegeretforsamlingsvalget: Tachles og Jachad, men der er plads til flere lister og flere medlemmer hos de eksisterende lister, så vi kan få et spændende valg med masser af nye ideer, holdninger og visioner. Læs hvad de to lister står for neden for og læs om tidspunkter og procedure for valg på bagsiden af bladet.

LISTEN TACHLES

Ved valg til Delegeretforsamlingen (DF) i december 2018, bliver det femte DF-valg listen Tachles opstiller ved og er dermed den ældste – og mest traditions rige – liste i DF.

Tachles ønsker bl.a. at:

 • Bevare den traditionelle jødiske midterlinje baseret på Halacha i MT/DJS.
 • Tage hensyn et evt. svagt stillede medlemmer mht. medlemsbidrag og synagogeplads gebyr.
 • Styrke ny- og genindmeldelser.
 • Styrke jødisk undervisning og kendskab.
 • Årlige MT/DJS arrangementer for provinsmedlemmerne.
 • Respekt for vore traditioner i ord, gerninger og Synagogens liturgi.

I de senere år har Tachles glædet sig over forlig bl.a. om:

 • Børne shabbatarrangementer.
 • Fælles shabbatmåltider (Tish).
 • Chanukah samvær i Jylland
 • Styrkelse af MT/DJS administrationen.
 • At Jødisk Samfund nu er mere synlig i pressen.
 • Synagogens renovering i 2017-18.
 • Større udvalg af israelske varer i danske butikker.

Ved DF valget i 2014 blev Tachles næststørste gruppe, hvilket gav direkte valg som viceformand og til Repræsentantskabet.

Nu skal der sættes et nyt Tachles hold og endnu er der ledige pladser, for at blive opstillet hos Tachles ved årets DF valg.

Vær med til at bevare og forny det, der er vor traditionelle linje i MT/DJS. Sammen viser vi styrken blandt dem, der ønsker nyvalg og genvalg. Læs mere på www.tachles.dk

I Tachles er det en glæde med trofaste og aktive DF medlemmer, uanset om man har kort eller lang vej – om man deltager i udvalg efter formåen af tid, eller ej. Der er mindst et ordinært møde pr kvartal.

Nye kandidater er tilmeldt Tachles listen og nogen ønsker genvalg, andre overvejer opstilling, men der er endnu plads til flere på nyvalg. Kontakt David M. Gerschwald, der startede Tachles liste i 1999, og opstil for dig perioden 2019 – 2022. Lad hurtigt høre fra dig (inden midt september) med lidt om dig og dit telefon nr. på din mail til dmg@talogspar.dk

SHANA TOVA og godt valg

David M. Gerschwald

________________________________________________________

JACHAD – SAMMEN

Da vi for fire år siden begyndte at samle folk til en ny Delegeretforsamlingsliste, var det først og fremmest med henblik på at arbejde aktivt for menigheden og tænke fremadrettet for hvad vi tror, vil være vigtigt for at DJS kan gå fremtiden i møde på bedst mulig vis.
Som bekendt, blev valget et fredsvalg. De 20 opstillede kandidater blev alle ”valgt” ind, til de 20 pladser der er plads til i DF. Desværre har vi ikke haft suppleanter til at udfylde skoene, for dem som undervejs er gået bort eller har været nødt til at trække sig.

Inden vi overhovedet var kommet ordentlig i gang i det nye DF, blev menigheden udsat for et af Danmark historiens værste angreb på mangfoldighed og demokrati. Vores kære Dan Uzan ???, måtte i forsøget på at beskytte og redde andres liv, lade sit eget.
Det var ikke nogen nem start, men angrebet blev også begyndelsen på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Folketinget. Det blev starten på Jødisk Informations Center og arbejdet på at fremme forståelse, respekt og accept af jødisk liv i Danmark, uden for murene.

Vi i Jachad, har arbejdet hårdt på, at vi inden for murerne, altså medlemmer og tilhører af DJS, har fået et tættere tilhørsforhold. Langt fra alle ideer er blevet til virkelighed. Men vi har ting på tegnebrættet, som vi håber i fremtiden, kan være med til at styrke netop dette og ser meget gerne, at endnu flere støtter op om arbejdet i DF og det frivillige arbejde, der ligger heri.
En af de vigtigste faktorer som vores menighed kan, er at stille Det Jødiske hus og alt hvad dertil hører, til rådighed. Der foregår mange arrangementer og events, som er arrangeret gennem foreningerne. Dog findes der knap så mange arrangementer, arrangeret af det menige medlem. Vi vil gerne opfordre til at udnytte de faciliteter, der findes i Det Jødiske Samfund endnu mere end, hvad tilfældet er i dag. Hvis du f.eks. altid har haft et ønske om at lave et ugentligt møde med andre, som deler din passion for israelsk sang, eller ønsker at oprette en musikalsk legestue for dit 0-1 årige barn, sammen med andre forældre/børn i samme aldersgruppe, så er der rig mulighed for dette inde i Det jødiske Hus og vi vil gerne opfordre alle til at udnytte muligheden og bruge de faciliteter, vi har til rådighed.

Hvis vi skal kigge tilbage på de sidste fire års arbejde hos Jachad, har vi lagt vægt på de ting som vi gik til valg på.

 1. Moderne ortodoks menighed – men plads til fornyelse

Vi ønsker en menighed, som kan rumme både halachiske jøder og folk med en positiv jødisk identitet. Det er vores opfattelse at DJS gør rigtig meget for at inkludere alle, som f.eks. at kunne deltage i arrangementer i DJS régi, foreningsarbejde, blandede begravelser og have børn på skolen.

 1. Børn og unge – vores fremtid

Vi har været primusmotor i oprettelsen af den nye ungdomslejr, som siden første lejr i 2016, er blevet mere og mere populær, både blandt de unge og deres forældre.
Noget, som vi mener har været en mangelvare i DJS i mange år. Lejren giver de unge et naturligt indblik i jødisk liv, stærk jødisk identitet, og skaber venskaber på kryds og tværs af aldersgrænser og fremtidige ledere både i og uden for menigheden.

 1. Kommunikation – vores stemme

Vi er blevet bedre til at kommunikere både internt og eksternt. Internt kan bl.a. nævnes ugentlige nyhedsbreve, shabbathilsner og facebook. Samtidig er vi utroligt dygtige til at komme ud blandt befolkningen, skoler, medier og politisk, takket være et stærkt bagland bestående af frivillige, DJS medarbejdere og konsulenter.

I de snart fire år, der er gået, har vi været med i processen til at fastansætte vores rabbiner og vores nye sekretariatsleder.
Vi har samtidig været drivkraften bag Tish, et lille måltid mad efter shabbatgudstjenesten, hvor deltagerne/synagogegængerne får mulighed for at komme hinanden lidt mere ved. Tish styrker forholdet medlemmerne imellem, nedbryder barrierer, sørger for at alle kan spise et shabbatmåltid sammen og skaber hyggelige og afslappede rammer for det som vi mener, er et aktiv for hele DJS.

Vi føler, at Jachad har været et friskt indspark i DF og satser på at vi ved det kommende DF valg i december, får et reelt valg, for at alle DJS’ medlemmer får en stemme.

Hos os i Jachad er der plads til mange forskellige holdninger. Vi ønsker en så bred DF forsamling som muligt, hvad enten du er med i Jachad eller på en anden liste. Det vigtigste er, at du er villig til at lave et stykke arbejde i DJS og videreudvikle rammerne for, at denne menighed kan gå fremtiden i møde på bedst mulig vis.

På vegne af Jachad

Daniel Hertz

Stemmeseddel lægges i valgboks