Search
Close this search box.

Eitan, den israelske forening i Danmark har sin egen klub, hvor israelsk og jødisk kultur trives.

Foreningen blev stiftet i 1982 og har omkring 100 medlemmer, mange af dem er også medlemmer af Det Jødiske Samfund. Foreningen har sin egen klub, hvor israelsk og jødisk kultur trives. Der bliver holdt helligdagsfester, foredrag og debatfora, filmforvisninger samt ture og komsammen i naturen. De fleste aktiviteter foregår på hebraisk, men man tager også hensyn til Eitans ikke-hebraisktællende medlemmer.

Foreningen styres af generalforsamling og en demokratiskvalgt bestyrelse. Foreningsbladet, Kesher Eitan, udkommer 4 gange om året og indeholder information om de forskellige aktiviteter samt farverige artikler og fortællinger både på hebraisk og dansk.

For yderligere information kontakt mt@mosaiske.dk .