Search
Close this search box.

 

21-årige Shirli Henriksen er ny ungdomskoordinator i Det Jødiske Samfund. Til daglig læser hun psykologi på Københavns Universitet. Her fortæller hun lidt om sin baggrund og visioner.

 

Af Shirli Henriksen

 

Jeg går ikke og putter med min jødiske baggrund. Da jeg i forbindelse med studiestart mødte nye medstuderende, tog jeg ofte mig selv i at nævne noget, der relaterer sig til jødedommen.

Det er ikke så mærkeligt, eftersom jødedommen fra helt tidlige år har fyldt meget i min bevidsthed, min dagligdag og ikke mindst i mit sociale liv.

I mine ungdomsår har det f.eks. taget form af at gå i synagogen, at være medlem af JUK samt udlandsrejser og længere ophold i Israel, Europa og USA med jødiske organisationer som bl.a. Shvilim.

Et biprodukt af disse uforglemmelige oplevelser og erfaringer har udover en øget bevidsthed om, hvor jeg selv står i min jødiske identitet, været en øget ansvarsfølelse og forståelse for menighedens behov – herunder for unge ledere med ambitioner for fremtidige generationer.

Som teenager har jeg selv nydt godt af at have Noa Bachmann som ungdomskoordinator, og jeg har siden set, hvordan hun gennem sit fantastiske arbejde har formået at udvide og styrke det beskedne ungdomsfællesskab, der var, da hun kom hertil.

 

Grundige overvejelser om fremtiden

Jeg er glad for nu at kunne arbejde videre med det fundament og den kultur, der er blevet grundlagt, i kraft af at have overtaget rollen som ungdomskoordinator. Jeg brænder nemlig for at skabe jødisk fællesskab og er af den overbevisning, at der for jødiske børn og unge nødvendigvis skal være et trygt, lærerigt og hyggeligt fællesskab at søge til. Det gælder naturligvis nu og her, men det er ikke en hemmelighed, at vi også er nødt til at gøre os nogle grundige overvejelser om, hvordan vi bedst muligt sikrer et frodigt og forpligtende fællesskab for fremtiden.

Netop derfor består en del af mit arbejde i at bidrage til at skabe et bæredygtigt system, der producerer ansvarsbevidste ledere med inkluderende, opfindsomme og praktiske kvalifikationer, der kan gavne de yngre, som, når deres tid kommer, vil gøre det samme for de næste i rækken.

 

Fra 3. klasse og frem

Konkret sker dette ved, at børn i 3.-7. klassesalderen mødes til ugentlige aktiviteter ledet af ældre ledere, hvilket skal sikre et fællesskab fra ung alder samt en naturlig inkludering af jødiske børn uden tilknytning til Carolineskolen inden bar/bat mitzvah-alderen. Når man som pige når 8. klasse og som dreng 9. klasse, vil man så blive tilbudt at deltage i Hadracha-forløbet, som giver basale og praktiske lederskabsfærdigheder, der f.eks. kan bruges i sammenhængen af at planlægge og lede aktiviteter til sommerlejre. Fra 9. klasse og frem til slutningen af gymnasiet (eller tilsvarende alder) er JUK, som i højere grad baserer sig på de unges egne initiativer og ønsker for aktiviteter, som jeg da gør mit bedste for at gribe og sammen føre ud i virkeligheden, og som for mange af Carolineskolens tidligere elever fungerer som et oplagt sted at fortsætte deres sociale liv i jødiske kredse.

 

At se hvordan særligt JUK’s skønne kernemedlemmer udviser netop de værdier og evner, vi har forsøgt at motivere dem til, er utrolig bekræftende og giver mig håb for menighedens fremtid. Selvom der er andre ting, der trækker i teenageårene, er det nemlig stadig tydeligt, at mange af de unge forstår, at deres forskelligheder og styrker gennem samarbejde kan bruges til fællesskabets gavn, at de forstår at være der for hinanden på en helt familiær vis, samt at de forstår, at vores jødiske identitet er noget, vi skal være stolte af og fejre sammen.
Stoltheden og glæden er ikke mindst vigtig i tider, hvor andre fortæller os det modsatte.

Ungdommen i Det Jødiske Samfund – HVEM HVAD HVOR

Darkeynu

Darkeynu er en sammentrækning af det hebraiske ”Derech shelanu” og skal, som navnet antyder, skabe en vej, som børnene kan følge for at blive engagerede unge jøder.

Aktiviteternes fokus er fællesskab, der skabes gennem sjov og hygge, som gerne tager udgangspunkt i relevante jødiske værdier, kommende helligdage eller lignende. Hvis man sender sit barn til Darkeynu, kan man forvente, at jeg og lederne står klar med lege og snacks, der sikrer, at de får en hyggelig eftermiddag i andre jødiske børns selskab og på længere sigt danner venskaber. Også hebraisktalende og engelsktalende børn er meget velkomne.

Det praktiske:

For hvem? – Jødiske børn på 3.-7. klassetrin (på og udenfor Carolineskolen).

Hvor? – I menigheden (Krystalgade 12).

Hvornår? – Hver onsdag kl. 16:30 – 18:00.

(Der er desuden mulighed for transport af børn fra Carolineskolen med afgang kl. 16:00, men afhentning sker i menigheden.)

Ved interesse, skriv en SMS til Shirli på tlf.: 28709383.

 

Hadracha

Hadrachaforløbet giver ligesom de resterende typer af aktiviteter en mulighed for at være social med jævnaldrende jøder. Hadracha retter sig dog særligt mod dem, der måske selv har været på sommerlejr eller lignende og har lyst til selv på et tidspunkt at prøve kræfter med at finde på, lave og lede aktiviteter. Men bare rolig, vi starter helt fra bunden af, og man behøver ikke andet end godt humør og lidt nysgerrighed for at starte op. Eftersom hadracha er et sammenhængende forløb, forventes det, at man forpligter sig til at komme hver eller næsten hver gang.

Bonusinfo: En gang om måneden vil der være en fælles aktivitet for hele 8. klasse (også drengene), som ikke er specifikt lederskabsorienteret, men bare socialt.

 

Det praktiske:

For hvem? – Jødiske piger i 8. klasse og jødiske drenge i 9. klasse.

Hvor? – Fortrinsvin i menigheden (Krystalgade 12) og ellers på ture ud af huset.

Hvornår? – Vi mødes hver anden søndag, typisk omkring kl. 12:00.

Ved interesse, skriv en SMS til Shirli på tlf.: 28709383.

 

JUK

JUK er et ganske specielt jødisk ungdomsfællesskab med en bred variation af aktiviteter, sådan at der er noget for alles smag. Det seneste år har vi f.eks. haft grill på stranden, sukkah-overnatning, padeltennis, en snak om antisemitisme og krigen, hamsa-maling, svømmehalstur, brunch m.m. Det fede ved fællesskabet er, at aktiviteterne (med kun lidt vejledning fra mig) er planlagt af de unge på deres eget initiativ, samt at der skabes tætte venskaber. Udover den ugentlige aktivitet, som disse var eksempler på, er der også mulighed for rejser såsom vinter- og sommerlejr, rejse til USA og konferencer eller fælles shabbatot med unge fra de europæiske og særligt skandinaviske menigheder.

 

Det praktiske:

For hvem? – Unge jøder i aldersgruppen 9. klasse til 3. g (eller 14-18 år).

Hvor? – Fortrinsvin i menigheden (Krystalgade 12) og ellers på ture ud af huset.

Hvornår? – Vi mødes fast hver søndag og evt. oftere i tilfælde af helligdage eller lignende.

For opdateringer om næste aktivitet, så følg JUK’s instagramprofil: bbyo_juk, eller skriv en SMS til Shirli på tlf.: 28709383

 

JU

JU fungerer som socialt samlingspunkt for jøder i alderen 18-35 år. Der afholdes en månedlig shabbatmiddag i menigheden med god mad, drinks og godt selskab. Derudover er aktiviteter såsom filmaftener, talere udefra (om emner, medlemmerne finder relevante), frivilligt arbejde, fester og andet, der evt. relaterer sig til en helligdag. JU’s medlemmer udtrykker generelt en glæde over at have et sted at samles om deres jødiske identitet, hvordan den end måtte se ud, og særligt i denne tid har det opbyggede fællesskab vist sig fra sin bedste side, idet vi har kunnet støtte hinanden.

Det praktiske:

For hvem? – Unge jøder i alderen 18-35 år.

Hvor? – Fortrinsvis i menigheden (Krystalgade 12) og ellers på ture ud af huset.

Hvornår? – Der er typisk 1-3 aktiviteter om måneden. For opdateringer om næste aktivitet, så følg JU’s instagramprofil: ju_denmark, som linker direkte til relevante Facebook-events.

.