Search
Close this search box.

Største undersøgelse til dato: Antisemitisme er blevet en normaliseret del af den offentlige, digitale samtale om jøder i Danmark

Ny, stor undersøgelse viser, at hver tiende kommentar om jøder på Facebook er antisemitisk. Undersøgelsen viser, at fordomme, had og konspirationsteorier mod jøder ikke begrænser sig til ekstremistiske miljøer, men er blevet en almindelig del af den digitale, offentlige samtale.

– Undersøgelsen viser, at niveauet af antisemitisme er højt ­– også inden den nuværende krisesituation. Den giver ikke kun giver et bekymrende billede af mængden af antisemitisme, men også hvor og hvordan det kommer til udtryk, siger Emma Pretzmann, leder af Jødisk Informationscenter.

Centeret blev etableret i et samarbejde mellem Det Jødiske Samfund og Københavns Kommune efter terrorangrebet mod synagogen i 2015 med det formål at forebygge antisemitisme gennem uddannelse og oplysning om jødisk kultur og historie.

Derfor startede centeret i 2022 initiativet #AMOS – Alliancen mod online antisemitisme sammen med NGO’en Nordic Safe Cities. Formålet med initiativet er at undersøge antisemitisme på sociale medier og udvikle forebyggende initiativer og undervisningsmateriale til uddannelsessektoren.

Som en del af #AMOS, har parterne foretaget den hidtil største kvantitative undersøgelse af dansk antisemitisme på Facebook.

Undersøgelsens tager udgangspunkt i 45 mio. kommentarer og blev afsluttet i foråret 2023, altså inden Hamas’ angreb på Israel den 7. oktober og den efterfølgende krig.

Den viser, at hver tiende kommentar om jøder på politikeres og mediers Facebooksider kan karakteriseres som antisemitisk. Antisemitismen foregår altså på almindelige sider, hvor størstedelen af danskere interagerer og debatterer, og ikke kun i de ekstremistiske fora.

– På baggrund af undersøgelsen har Jødisk Informationscenter nu mulighed for at målrette informations- og undervisningsindsatsen. Vi håber derfor, at vi de næste par år får muligheden for at komme ud i hele landet med vores forebyggende informationsarbejde, siger Emma Pretzmann.

Antisemitisme florerer frit i den offentlige danske debat på Facebook

Den konkrete digitale undersøgelse er foretaget af analysevirksomhederne Common Consultancy og Analyse & Tal.

Dataindsamlingen er foretaget fra den 25. maj 2021 til den 25. maj 2023 og de 45 mio. kommentarer er hentet fra pressenævnstilmeldte mediers Facebooksider og medlemmer af Folketingets og partiers nationale Facebooksider (i alt 1195 sider).

Ud af 21.388 kommentarer der omtaler det jødiske folk og/eller samfund er 2063 kommentarer antisemitiske – hvilket svarer til ca. hver tiende kommentar.

Nanna Amer, projektleder på #AMOS, mener at analysen viser, at antisemitisme eksisterer som en normaliseret del af den brede offentlige samtale i Danmark uden for krisetider som den, vi befinder os i nu.

– Undersøgelsen viser mængden over de sidste to år, hvilket giver os et billede af et højt grundniveau af antisemitisme i den offentlige debat, når der ikke er krig i Mellemøsten, siger hun.

Antisemitismen dukker op i samtaler om mange forskellige emner

Nanna Amer fortæller, at undersøgelsen også viser, hvor varieret dansk antisemitisme fremstår både i forhold til indhold, udtryk og alvor.

Antisemitismen omfatter dæmonisering og had mod jøder, men også fordomme, der bygger på velkendte antisemitiske myter, stereotyper og Holocaust-benægtelse, fortsætter Nanna Amer.

De bliver udtrykt gennem humor, nedladende kommentarer, konspirationsteorier eller opfordringer til vold og tilpasses den aktuelle dagsorden og historie:

Jøde propagnada og have ondt af de små stakkels jøder mens de sidder på toppen af kransekagen i medicinalindustrien og bankverden og voldtager hele verden, lyder en af de mange Facebookkommentarer fra undersøgelsen.

Undersøgelsen viser også, at antisemitiske kommentarer forekommer i alle typer samtaler og debatter, hvor jøder omtales, siger hun.

Den begrænser sig ikke til specifikke emner, men fremkommer i diskussioner om alt fra den jødiske tro, Covid-19, drengeomskæring, Israel/Palæstina-konflikten og krigen i Ukraine:

Jødeklovnen Zelensky kæmper for USA og Israel til sidste Ukrainer, lyder en anden Facebookkommentar fra undersøgelsen.

Jeppe Albers: – Vi må alle tage et ansvar

Hos NGO’en Nordic Safe Cities, der arbejder med at skabe trygge, nordiske demokratier og forebygge ekstremisme og polarisering, bekræfter analysens resultater formodninger om den nedgørende omtale af jøder i vores digitale, offentlige samtaler.

Omfanget af antisemitisme kræver, at alle aktører begynder at arbejde bedre sammen for at forebygge problemet og flytte forebyggelsen ind på de sociale medier, mener Jeppe Albers, direktør i Nordic Safe Cities.

– Vi må sammen tage ansvar for at bekæmpe hadet mod jøder, mindske polariseringen mellem befolkningsgrupper og skabe fællesskab på tværs af minoriteter, siger han og fortsætter.

– Undersøgelsen skal bruges til at sætte fokus på, hvordan man på tværs af organisationer, myndigheder, skoler og virksomheder tager forebyggelse af antisemitisme ind i den digitale tidsalder. Med udgivelsen af analysen markeres derfor også de næste skridt for #AMOS-initiativet, der indkalder til bredt samarbejde for at håndtere udfordringen.

I nedenstående tekst om baggrunden for undersøgelsen samt i den vedlagte rapport findes der flere eksempler på forskellige former for antisemitisme.

Har du brug for mere information om #AMOS og den digitale undersøgelse, eller er du interesseret i et interview med en eller flere af parterne bag, skal henvendelse ske til Morten Frølich, Head of Communications, Nordic Safe Cities, på:

Tlf: 22 45 04 12.

Mail: Morten@nordicsafecities.org

Hele rapporten kan læses her.

Læs mere om #AMOS: 

https://joediskinfo.dk/vidensbank/amos

https://nordicsafecities.org/initiatives/amos/