Fælleskomitéen for Israel blev dannet i 1991 af ca. 30 vidt forskellige organisationer med positiv interesse for Israels eksistens.

I årenes løb har komiteen tilrettelagt en række større arrangementer, i øvrigt har man løbende haft god kontakt til Israels ambassade, til det officielle Danmark og til Mosaisk Troessamfund.

Foreningens formand: Jørgen Granum-Jensen

Foreningens kasserer: Simon Fish

Foreningens hjemmeside: http://www.fkisrael.dk/