Search
Close this search box.

Tv2 bragte tirsdag den 17. november en historie om komplikationer som følge af omskæring af religiøse årsager, der har haft stort betydning for debatten i løbet af den seneste uge.

TV2 fortalte, at ”drengebørn flere gange om året ender med  alvorlige komplikationer som følge af religiøse omskæringer”, hvilket ifølge tv-stationen fremgik af en aktindsigt. Ifølge tv-indslaget var der tale om 180 tilfælde over en periode på fem år.

Men aktindsigten viste noget andet, hvilket TV2 allerede var blevet gjort opmærksom på dagen før offentliggørelsen, fremgår det af et notat fra Sundhedsstyrelsen.

Aktindsigten handlede om henvendelser til sundhedsvæsnet om komplikationer fra alle typer af omskæringer – medicinske såvel som rituelle – og dækkede både omskæringer af voksne mænd og drenge. Desuden viste tallene kun, at de pågældende havde været i kontakt med hospitalet – ikke om de havde været indlagt – endsige, om der havde været ”alvorlige komplikationer”.

”Det er naturligvis dybt bekymrende, at TV2 vælger at bringe en nyhed, som de må være klar over, er forkert. Vi kan se selvfølgelig kun gisne om, hvorfor de vælger at bringe nyheden, når Sundhedsdatastyrelsen dagen før har gjort dem opmærksomme på, at tallene handler om noget andet. Men det er klart, at der er kræfter, som gerne vil tegne et billede af, at der er mange og alvorlige komplikationer i forbindelse med jødisk drengeomskæring. Det er bare ikke i overensstemmelse med fakta,” siger formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein.

”Winston Churchill er citeret for at have sagt, at en løgn kan rejse halvvejs rundt om jorden, inden sandheden får sine bukser på. Det er i hvert fald sandt, når det handler om denne historie. Historien blev gentaget under folketingets førstebehandling af borgerforslaget om et forbud mod omskæring torsdag. Og så sent som mandag blev TV2s ”afsløring” gengivet på lederplads i Jyllands-Posten. Det vidner om, at falske nyheder i hvert fald ikke spreder sig langsommere i såkaldt etablerede medier end på Facebook og Twitter,” siger Henri Goldstein, der understreger, at man naturligvis ikke har nogen som helst interesse i at holde hånden over uautoriserede omskæringer, der kan give anledning til komplikationer.

”Selvfølgelig kan vi ikke afvise, at der kan gemme sig reelle sager i de tal, som TV2 har viderebragt. Det vil vi gerne have undersøgt. Hvis der er uautoriserede omskæringer, der giver anledning til problemer, er der ikke tale om jødiske omskæringer, der bliver udført fuldt forsvarligt og efter gældende retningslinjer. Vores eneste interesse er, at omskæringer kan foretages forsvarligt, under en læges ansvar, hygiejnisk og lovligt. Hvis der virkelig er uautoriserede omskæringer uden for myndighedernes radar, så må man søge efter forebyggende tiltag såsom oplysning og tilbud om sikre forhold. Et forbud mod drengeomskæring vil derimod skubbe flere ud i uautoriserede tilbud, lige som vi tidligere har set på abortområdet, ” siger Henri Goldstein.


Link til notatet fra Sundhedsministeriet her.