Search
Close this search box.

Da Freddy Vainer fyldte 70 år var der en fin omtale, hvor ikke mindst hans evne til at få tid, såvel til de utroligt mange professionelle hverv såvel som hans engagement i det jødiske samfund. Når man ser en del af hans gerning via Den blå Bog, så må man spørge sig selv: ”Hvordan kunne han nå det hele?”. Et af svarene kunne være, at han havde en stærk baghånd i Silja. Ingen tvivl om at hun har betydet rigtigt meget. Fra Herlev til Frederiksberg over Storstrømt Amt har været familiens bostæder. Fra praktiserende almen læge til embedslæge, fra speciallæge til censor ved lægeuddannelsen. Hans store interesse for genoptræning og rehabilitering af ældre er der mange også indenfor murene som har nydt godt af.

Med denne baggrund var det naturligt at Freddy indtrådte i bestyrelserne for vore plejehjem og var med til at stifte MT’s dagcenter. Han blev medlem af Repræsentantskabet i 2003 efter at have siddet i Delegeretforsamlingen i mange år og var i RS ansvarlig for den religiøse afdeling, hvor vi har haft et udmærket og gensidigt respektfuldt samarbejde. Han har altid haft sine meninger og i menigshedssammenhæng hørt til den del, der så vidt det var muligt, ønskede at bevare de traditioner i Jødedommen, som han selv havde så megen glæde af.

Han er fortsat en meget trofast synagogegænger, selvom man godt kan fornemme, at vejen ikke længere er helt så nemt at gå. Dog ingen tvivl om at det betyder meget for såvel Freddy som Silja.

I dag kan de se tilbage på et liv der har præget de næste generationer. Nogle i Israel, andre i København og oveni købet er de blevet oldeforældre. Mazal Tov til hele familien og måtte al jeres naches blive bevaret i de kommende år.

Bent Lexner