Search
Close this search box.

Kære medlem,

Vi er glade og lettede over at kunne fortælle, at Skat den 14. november 2023 har godkendt Det Jødiske Samfunds ansøgning, således at medlemmernes bidrag igen er fradragsberettigede. Fradraget gælder fra og med 1. januar 2023 og dermed også for bidrag for 3. kvartal, som vi ellers frygtede ikke ville være fradragsberettigede.

Vi har tidligere pr. mail eller brev skrevet til alle medlemmer om ændrede regler for medlemmernes betaling. For god ordens skyld kommer ændringerne her.            

Medlemskontingent og bidrag

Skattestyrelsen besluttede tidligere i 2023, at medlemsbetaling til anerkendte trossamfund udenfor Folkekirken, herunder også Det Jødiske Samfund, skal sammensættes på en anden måde end hidtil for fortsat at opnå fradrag for bidrag.

For at leve op til de ændrede regler fra Skat har Det Jødiske Samfund vedtaget at indføre et årligt medlemskontingent, som tillægges dit sædvanlige bidrag. Det årlige medlemskontingent bliver 200 kroner, et beløb der ikke er fradragsberettiget, men som sikrer, at dit sædvanlige bidrag vil være fradragsberettiget.

Din opkrævning

Opkrævning på de 200 kroner blev udsendt i oktober. Nederst på den fremsendte faktura kunne du se medlemskontingentet på 200 kroner for et helt år frem til 30. september 2024 samt dit sædvanlige bidrag for kvartalet.

Indeksregulering af bidrag

Som bekendt har inflationen været meget høj i 2022. I december 2022 var den helt oppe på 8,8 %, men til trods for dette valgte Repræsentantskabet, at medlemmernes bidrag ikke skulle stige i 2023. Der var altså ingen indeksregulering af bidragene i 2023.
I 2024 er en regulering af bidragene med 3 % desværre ikke til at undgå. Alle har oplevet stigende udgifter, det gælder også for Det Jødiske Samfund. Derfor er denne regulering af bidragene for 2024 nødvendig, for at budgettet kan hænge sammen.

Vores samlede bidrag skaber grundlaget for det aktive fællesskab, der udgør Det Jødiske Samfund med synagogen, bar/bat mitzvah, medlemshus med aktiviteter for børn, unge og ældre, undervisning, støtte til Carolineskolen, politisk interesse-varetagelse, begravelsesplads, Jødisk Orientering og meget mere.

Hvor kan du få yderligere information?

Kontoret står til rådighed med yderligere information og vejledning.
Du kan ringe til kontoret på telefon 33 12 88 68 eller skrive til mt@mosaiske.dk og bede om at blive ringet op.

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet