Search
Close this search box.

Læs interviewet med lederen af Mangfoldighedslisten, Ruthie Aharoni, her: “Det er et stafetløb”. 

 

”Ingen grupperinger skal være bestemmende eller dominerende. Alle skal behandles ens”

Henning Rouchmann
Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid
Selvstændig
Nyvalgt i Delegeretforsamlingen – har tidligere siddet otte år.
Mange opgaver ligger foran os – men én opgave skiller sig ud: Det Jødiske Samfunds overlevelse.  Løser vi den, så åbnes for løsningen af alle andre opgaver.
Nedgangen i medlemstallet skal stoppes og ændres til vækst. Delegeretforsamlingen skal på tværs af listerne og i samarbejde med menighedens medlemmer skabe en styrket og langsigtet fremtid for alle. Ingen grupperinger skal være bestemmende eller dominerende. Alle skal behandles ens.

 

”Jeg vil arbejde for samarbejde mellem grupperne i DF”

Gitta Meyer

Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid
Pensioneret skrædder
Har siddet i Delegeretforsamlingen i fire år.
Jeg vil arbejde for
. bevarelse af DJS som en moderne, ortodoks menighed med jødiske traditioner.
. videregivelse af jødisk historie til næste generation.
. at Delegeretforsamlingen på vegne af medlemmerne får større indsigt i de overvejelser, der danner grundlag for DJS’ økonomiske og strukturelle beslutninger.
. et samarbejde mellem grupperne i DF.
. at gøre DJS økonomisk attraktiv for nye og for nuværende medlemmer.
. at medlemstilgang styrkes med forskellige tiltag.

”Bekæmpelse af antisemitisme må være nummer et. Faktisk også nummer to, tre og fire”

Malka Fish

Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid
Traditioner, visioner, fællesskab og en styrket fremtid
Jeg har siddet i Repræsentantskabet i flere perioder. Første gang i 1983 og seneste gang i 2002. Efter en pause på næsten 20 år synes jeg, at jeg igen kan give noget af mig selv. Jeg har bl.a. stået for Holocaust-monumentet – både det i synagogegården og på begravelsespladsen, og for Jom Hashoah i 40 år.
Som alle andre vil jeg selvfølgelig arbejde for, at vi kan få flere medlemmer. Men ud over det må nummer et være at bekæmpe antisemitisme. Faktisk også nummer to, tre og fire.

 

 

 

 

”Jeg tror fast på, at der er mere, der forener os, end der deler os”

Jeppe Sevel-Lilholt
Jachad
Skoleleder
Den vigtigste opgave for alle i den kommende forsamling er at skabe et bæredygtigt jødisk samfund i Danmark med en bæredygtig menighed.
Jeg tror fast på, at der er mere, der forener os, end der deler os.
Vores udgangspunkt er en fastholdelse af vores kerne i den moderne ortodoksi, men også at være tydelige omkring vores inkluderende tilgang. Der er plads til alle i vores store fællesskab, og vi skal gøre fællesskabet mere relevant for alle – og beholde kernen, så vi ikke, med tiden, mister os selv.

 

 

”Vi mangler større opbakning fra alle jer, der står derude”

Jan Lexner
Jachad

Direktør
Var medlem af Delegeretforsamlingen i 12 år indtil for otte år siden
Den vigtigste opgave for DJS i dag er at finde nøglen til, hvordan vi kan aktivere de mange danske jøder, som hidtil har valgt at stå ”udenfor”. Realiteterne er, at DJS drives som en forening med mange vidt forskellige opgaver og forpligtelser. Vi mangler større opbakning fra alle jer, der står “derude”.
Selvom Det Jødiske Samfund er relativt småt i forhold til andre tilsvarende samfund, er der brug for hver enkelt af jer til at være med til at løfte den historiske arv. Fra vores liste appellerer vi derfor til, at I kontakter os for at være med til, at vi sammen fortsat kan holde Den danskjødiske fane højt.

 

”Naturligvis skal vi fastholde vores kerne i den moderne ortodoksi”

Stig Katznelson
Jachad

Portfolio Manager i Sundhedsdatastyrelsen
Har siddet 12 år i Delegeretforsamlingen.
I den nye Delegeretforsamling er det vores primære og vigtigste opgave at skabe et bæredygtigt jødisk samfund og menighed – med en inkluderende tilgang og en økonomi i balance. Naturligvis med fastholdelse af vores kerne i den moderne ortodoksi.
Samtidig bliver vi fremover nødt til at trække endnu mere på frivillige medlemmers arbejdsindsats. Det bliver ikke en nem periode i Delegeretforsamlingen de næste fire år.

 

”Uden synagogen og religiøs jødedom bliver menigheden udvandet”

Vivi Goldstein
Jachad
Praktiserende læge
Nyvalgt

Jeg vil meget gerne med min gruppe og de andre grupper skabe et bæredygtigt jødisk samfund for alle jøder i Danmark, der vil være med til dette. Jeg tror meget på, at der er mere, der forener os, end skiller os. Og jeg vil på tværs af alle grupper forsøge at fastholde kernen i moderne religiøs jødedom, hvor der skal være plads til alle, der er jøder og vil være med. Men uden synagogen og religiøs jødedom bliver menigheden udvandet og vil gå til grunde. Der er enormt mange frivillige, der giver deres tid for samfundet, men vi har brug for flere og skal motivere endnu flere til at give noget af sig selv for at yde til fællesskabet.

 

 

”Vi skal have redefineret ”produktet”, så vi i fremtiden kan have en sund basis for jødisk liv i Danmark”

Henrik Bodnia
Jachad
Ass. Partner, Ensure Pension
Nyvalgt

I den kommende periode står vi overfor flere udfordringer, som der skal tages stilling til, herunder økonomi, medlemskriterier, aktiviteter mm. Udover dette mener jeg, at vi skal afse ressourcer og tid til at diskutere, hvordan vores menighed skal se ud om 10, 20 og 30 år. Med et vigende medlemstal og dermed mindre økonomisk råderum i fremtiden skal vi have redefineret ”produktet”, så vi i fremtiden kan have en sund basis for jødisk liv i Danmark.

”Jeg glæder mig over den rigdom og ballast, som er i synagogen”

David M. Gerschwald
Tachles
Har siddet 31 år i Delegeretforsamlingen
Den vigtigste opgave i de kommende år bliver at stabilisere indtægterne – helst ved nye indmeldelser samt undlade yderligere udgifter. Jeg finder det trist – men også naturligt – at vi har flest medlemmer blandt vore ældre. Jeg glæder mig over den rigdom og ballast, som er i synagogen, ved at flere faste kan vores melodier og vil kunne davne for på shabbat og chagim.

 

 

 

 

”Jeg håber, at vi kan få et samarbejde med de andre lister, til gavn for alle i DJS”

Pinhas Mizrahi
Tachles

Pensioneret frisør
Jeg har været i økonomiudvalget i den forrige valgperiode, og jeg vil gerne forsætte med at arbejde på, at vi kan gennemføre en fornuftig plan for fremtidens økonomi.
Jeg ønsker at bevare DJS og dets traditioner, men nytænkning og åbenhed skal der til for at få flere medlemmer. Det gælder især de næste generationer. Jeg håber, at vi kan få et samarbejde med de andre lister til gavn for alle i DJS.

 

 

”Vi er flere på den mere traditionelle fløj, der er med på dette projekt”

Daniel Hertz
Mangfoldighedslisten
Skrædder
Har siddet otte år i Delegeretforsamlingen

Vi kan ikke fortsætte Det Jødiske Samfund, som vi har i dag. Så vi skal se hinanden i øjnene og sørge for, at vi kan rumme mere end i dag. Om det betyder, at man kan blive direkte medlem af Det Jødiske Samfund, hvis man ikke er halachisk jøde, det kan jeg ikke svare på. Men vi er flere på den mere traditionelle fløj, der er gået med på projektet om forandring, og jeg håber, at det vil betyde, at vi kan arbejde mere på tværs. Vi kommer bl.a. til at lægge op til at få nogle workshops, der kan faciliteres af en konsulent udefra. Min fornemmelse er, at nogle af de andre lister også vil forandringer, det håber jeg, kan lade sig gøre.

 

”Valgresultatet peger på, at det vil være formålstjenligt at ændre de organisatoriske forhold”

Navn: Bent Rosenbaum
Mangfoldighedslisten
Specialist i psykiatri og psykoanalytiker
Nyvalgt 

Det dramatiske fald i medlemsskaren af DJS er den største trussel mod DJS’ fortsatte aktivitetsniveau og eksistens. Der er mange forskellige aktiviteter inden for DJS’ rammer, men mange personer, der deltager i disse aktiviteter, er ikke medlemmer. Dette vil kræve en øget opmærksomhed og øget ansvarsfølelse over for de økonomiske rammer, der opretholder et varieret og kreativt DJS, og det vil også være formålstjenligt at ændre visse organisatoriske forhold. Selv om sidstnævnte kan forekomme vanskeligt, næsten uoverkommeligt, synes valgresultatet at pege på det ønskelige heri.

”Hvis vi siger, at vi repræsenterer alle danske jøder, så skal vi også gøre det”

Rafi Asraf
Mangfoldighedslisten
Selvstændig it-konsulent
Nyvalgt

Vi skal anerkende, at der er mange måder at være jøde på. Synagogen er synagogen, og det vil jeg ikke lave om på. Men hvis vi siger, at vi repræsenterer alle danske jøder, så skal vi også gøre det. Det ligger ikke naturligt for dansk-israelerne at søge ind i Det Jødiske Samfund. I Israel har de det som fisk i vandet, for ”Det Jødiske Samfund” er overalt omkring dig. Så snart du flytter ud af Israel, har du brug for hjælp til at markere højtiderne, også selvom man er sekulær. Det kulturelle og sproget hebraisk har en stor betydning, og det er vigtigt for os.  Jeg er meget inspireret af fx de polske jøder, som har været gode til at organisere sig omkring det sociale og kulturelle, og håber vi kan skabe en rum hvor israelerne i Danmark kan føle sig hjemme i DJS.

 

”Jeg er ikke overrasket over valgresultatet ”

Tatiana Fogelman
Mangfoldighedslisten
Lektor
Nyvalgt

Som en, der regelmæssigt går i synagogen, taler jeg selvfølgelig meget med de medlemmer, der er tilfredse med de nye tiltag, der er knyttet til synagogen. Vi skal absolut fortsætte med de initiativer og støtte dem. Men jeg taler også med mange, der finder ringe mening, værdi eller interesse i at være medlem af DJS. De opfatter DJS både som en gammel, tung organisation, og som en traditionel dansk jødisk-ortodoks menighed, der i sin påskønnelse af langvarige traditioner ikke har været imødekommende og inkluderende nok for en ny generation eller et nyt bredere spektrum af jøder og deres familier. I den henseende er jeg ikke overrasket over valgresultatet.

 

”Vores drøm er, at mange flere vil  føle sig inkluderet”

Linda Herzberg
Mangfoldighedslisten
Lærer på Carolineskolen
Jeg er virkelig overrasket og glad for, at Mangfoldighedslisten har fået så mange stemmer. Det må jo alligevel betyde, at mange medlemmer ønsker en forandring, og vi vil virkelig bestræbe os på at bruge stemmerne fornuftigt. Vores drøm er, at mange flere vil  føle sig inkluderet – uanset hvordan deres tilknytning til jødedommen er. Vi skal i højere grad lytte til hinanden, til vores ønsker og vores behov.  Jeg personligt ønsker en mere tidssvarende synagoge og gudstjeneste, hvor f.eks. kvinder ” kan få lov ” til at stå nede på gulvet. Dette skal selvfølgelig være indenfor ortodoksiens rammer. Desuden ville det være så godt, om vi kunne knytte de tre jødiske samfund tættere sammen.

”Huset burde være mere åbent – også for andre jødiske menigheder og foreninger”

Jeanne Goldschmidt Kempinski
Mangfoldighedslisten            
Kunstner og forfatter
Nyvalgt, men har siddet i Repræsentantskabet og Delegeretforsamlingen i 90’erne og 00’erne

Der er ikke sket så meget, siden jeg sad i Delegeretforsamlingen for 20 år siden. Der er kommet en blandet begravelsesplads, og navnet er skiftet. Huset burde være mere åbent – også for andre jødiske menigheder og foreninger. Det er generelt et problem, at huset ikke er mere åbent. At der ikke er et naturligt mødested, hvor man kan komme, uden at man skal melde sin ankomst. Jeg vil gerne have, at vi kan finde den stemning, som der er i synagogen på jom kippur, hvor alle er sammen, ligegyldigt hvordan de udlever deres jødiske identitet.

 

 

”Jeg tror ikke, at vi virker så skræmmende denne her gang”

Danny Raymond
Mangfoldighedslisten
Lektor
Nyvalgt

Vi skal bygge bro til de folk, der står menigheden nær. Mange af os har partnere og børn, som ikke er jødiske, og vi kan ikke tillade os at vende ryggen til folk, som er meget interesserede i at være en del af menigheden. Vi skal ned ad den vej. For mig er der ingen tvivl om, at hvis vi skal bestå på sigt, så skal vi have en anden tilgang. Jeg tror også, at det vil betyde, at vi får flere jødiske medlemmer, hvis vi åbner op.
Jeg ved godt, at det er forsøgt før, men jeg tror ikke, at vi virker så skræmmende denne her gang. Jeg kommer selv fra en familie, der holder på traditionerne. Jeg tror ikke, at man behøver at se det som et modsætningsforhold.

 

 

”Det er essentielt, at vi styrker vores kommunikation og samarbejde”

Helene Susanne Apelt
Mangfoldighedslisten
Ledelsesstøtte i Deloitte
Nyvalgt

Det er første gang, at jeg engagerer mig i det politiske liv, da jeg ser et behov for at styrke den gensidige dialog og respekt internt i vores samfund og mellem de forskellige lister i DF. Det er essentielt, at vi styrker vores kommunikation og samarbejde, og at vi involverer medlemmerne, så vi kan skabe brede, langtidsholdbare løsninger. Vi skal værne om mangfoldigheden og indgå i dialog – også med dem, vi er uenige med. Det er mit håb for fremtiden og en agenda, jeg vil arbejde for.

 

 

”Den vigtigste opgave er at skabe et attraktivt og levende jødisk miljø for unge”

Simone Meron

Mangfoldighedslisten

Kommunikationsmedarbejder

Nyvalgt.

Den vigtigste opgave er at skabe et attraktivt og levende jødisk miljø for unge, så de – eller vi –  stadig har lyst til at være en aktiv del af samfundet efter man har forladt Carolineskolen, igennem gymnasiet, studielivet og det tidlige voksenliv.

 

Det kan være i form flere aktiviteter og grupper, men det vil klart også være en udfordring at skabe en interesse for at være med, hvis de unge associerer det jødiske samfundet med det religiøse, og det i forvejen er et meget lille samfund.