Search
Close this search box.

Kontakt: jeppe@lilholt.nu

Jachad betyder “sammen” – og det er vores grundlag.

Vi ønsker et medlemsdrevet samlingssted, der er langtidsholdbart, så vores børn og børnebørn kan vælge det jødiske liv til. Vi skal stå sammen om den kerne, der udgør et jødisk samfund og det grundstof, som jødedommen bygger på. Uden kernen, har vi blot en palet af jødiske aktiviteter og organisationer. Vores kerne er det langsigtede grundlag for fremtidigt jødisk liv i Danmark. Den kerne sikrer, at alle ved, hvor de skal gå hen for at finde det store fællesskab. Den kerne betyder, at omverdenen ved, hvor de skal gå hen, når de ønsker at vide noget om eller tale med det jødiske samfund. Sammen skaber vi en fælles fremtid. Vores kerne er samlingspunktet.

Medlemsdrevet
Vi tror på, at vi sammen kan gøre det bedre. Vi kan være bedre til at integrere nye medlemmer. Vi kan være bedre til at gøre medlemskabet relevant og meningsfuldt for alle.

Vi mener, at det jødiske samfund skal tage sit udgangspunkt i det jødiske og med plads til alle -aktive og ikke aktive.

I 2030 er DJS et levende samlingssted for alle aldre. Samfundet er medlemsdrevet. Vi har faste, åbne medlemsmøder, der foregår fysisk såvel som online, hvor medlemmer oplever, at de er velkomne, og at deres ideer kan bære frugt ved en fælles indsats og ved opbakning fra andre. Langt de fleste aktiviteter er således drevet af medlemmernes engagement. Det smitter og giver en oplevelse af, at man er velkommen, uanset om man f.eks. er religiøs eller har været en del af samfundet fra barnsben. Det er medlemmernes åbenhed og engagement, der skaber oplevelsen af et inkluderende og dynamisk samfund. Ledelsen af det jødiske samfund er facilitatorer af disse møder.

Derfor vil Jachad styrke medlemmernes muligheder for indflydelse, understøtte medlemsaktiviteter og ikke mindst fremelske den allerede eksisterende frivillighedskultur.

Samlingssted

Vi tror på, at der kan og skal dannes et fællesskab om det at være jøde i Danmark, med udgangspunkt i den moderne ortodokse linje og med plads og rummelighed for alle, der har lyst til at deltage og bidrage i dette fællesskab.

I 2030 er det dansk-jødiske samfund er et foreningssamfund. Vi har et væld af foreninger, der skaber meningsfuldt jødisk socialt liv. Disse organisationer lever stærkt SAMMEN MED DJS. Hver dag er der aktiviteter i det jødiske hus, som udspringer af det levende foreningsliv. Vi stiller forsamlingshuset til rådighed for foreningslivet. Vi har en cafe, hvor medlemmer, familie og venner dropper forbi. Der er spil på hylden og kaffe på kanden for et beskedent beløb. Vi har biblioteket, hvor unge kan finde læsepladser, vi har legepladsen, hvor børnefamilier lige kan vende ind forbi og finde andre børn. Der spilles bridge og dyrkes yoga. Man kan altid komme forbi og få en snak med andre.

Det vil kræve en ret stor ændring af den måde, som vi i dag bruger vores ressourcer på, men vi tror på, at det vil have stor værdi at være det samlingssted.

Langtidsholdbart

Vi tror på:

retten – men ikke pligten – til at leve et religiøst jødisk liv. Det indebærer muligheden for kashrut, brith mila, kampen for tolerancen i det danske samfund og samtidig for den nære sikkerhed for alle jøder i Danmark og dermed vores egen sikkerhedsorganisation og samspillet med politi og myndigheder.

Vi er ikke partipolitiske. Vi står for et ortodokst jødisk samfund, fordi det er minimumskravene for at være et inkluderende jødisk samfund. Der skal være plads til de mest religiøse blandt os som forudsætning for, at samfundet overhovedet er langtidsholdbart. Vores unikke mulighed for at kunne varetage disse interesser ligger i, at vi er et godkendt religiøst samfund i Danmark. Vores relationer til omverdenen er afhængig af denne godkendelse og derfor af, at vi fortsat er en religiøs menighed.

I 2030:

Vil vi have en organisation, som er langtidsholdbar. Dette kræver en opstramning af administrationen og fokusering på DJS’ kerneopgaver. En nedskalering af administrationen vil forudsætte flere frivillige, hvis alle opgaver skal varetages. DJS er ansvarlig for den formelle drift af samfundet og i særdeleshed den interessevaretagelse, der desværre er nødvendig for at beskytte os som minoritet.

Derfor vil Jachad fortsat prioritere stærkt professionel interessevaretagelse fra administrationens side og relationsskabelse med beslutningstagere på tværs af det politiske spektrum.

Jeppe Sevel-Lilholt

 

 

Jeg har været medlem af delegeretforsamlingen i 3 år og har arbejdet for at få en aktiv ungdomskultur i samfundet. Dette arbejde vil jeg fortsat understøtte.
Jeg vil arbejde for at understøtte det frivillige arbejde og gøre tilknytningen til et moderne ortodoks jødisk samfund meningsfyldt og berigende.
Med udgangspunkt i bevarelse af den moderne ortodokse linje, skal vi arbejde for et inkluderende samfund, hvor man, uanset egen overbevisning og praksis, kan føle sig velkommen og har mulighed for at bidrage til fællesskabet.

 

 


Stig Katznelson

Jeg har været medlem af delegeret forsamlingen i 12 år her af 8 som viceformand. Jeg har tidligere været bestyrelsesformand på Carolineskolen og 1. vicepræsident i Danmarkloge.

Det er vigtigt for mig at vi fortsat fastholder den moderne ordokse religiøse linje og samtidigt bevarer og udbygger det gode forhold til det omgivende samfund.

jeg arbejder for et åbent, inkluderende fællesskab, hvor der er tilbud til alle – for unge som ældre – der ønsker at deltage i menighedens liv.

Samtidigt arbejder jeg for en større gennemsigtighed i arbejdet i Delegeretforsamlingen og Repræsentantskabet og jeg finder det ligeledes vigtigt at vi også fremover sikrer en stabil økonomi.

 

 


Leah Heiberg

Sammen med dig, vil jeg sørge for at der et fællesskab du føler dig tryg ved.

Verden er i forandring, og det er grundvilkårene for det jødiske fællesskab også, og kimen til vores fællesskab er bygget på vores fælles historie.

Jeg vil arbejde for at de unge mennesker i meningen, og par med små børn, har et sted der kan hjælpe dem til at have et jødisk fundament. Et fundament der hjælper dem til selv at kan integrere dele af et jødisk liv i den familie de har. Uanset sammensætning.

Vi skal have glæden tilbage ved at kunne dele vores historie, og kunne dyrke det der er rigtig for os. TIl det skal vi bruge den jødiske menighed som fællesnævner.

 


Leah Yardena Erlich

Jeg har tidligere siddet i delegeretforsamlingen og i bestyrelsen hos DZF.

Jeg har en søn på snart 4 år, som går i Carolineskolens børnehave.

Jeg selv har ikke gået på Carolineskolen, og er derfor først lidt senere selv begyndt aktivt at deltage i det jødiske liv.

Det er forskelligheden, der gør os stærke, fordi vi samles om det, vi har til fælles: en moderne ortodoks jødisk tilknytning. Det er dog kun en styrke, hvis alle os, der måske har følt os lidt udenfor, melder sig ind og er med til at gøre en forskel.

Jeg vil arbejde for at det både skal være sjovt og meningsfuldt at være i menigheden. Dette ved at arbejde for at skabe flere muligheder, for at inddrage de unge i menigheden, ved fx at skabe flere arrangementer. Dette kan bla. være flere fester, foredrag eller politiske arrangementer, så ungdommen får lyst til at blive mere aktive og kan se, at de har mulighed for at bidrage til det fremtidige jødiske liv.

 


Jan Lexner

 

Jeg har siddet i delegeretforsamlingen tidligere, i alt i tre perioder. Gennem årene har jeg fulgt med i det Jødiske Samfunds gøren og laden.
De udfordringer som eksisterer i dag er ikke væsentligt anderledes end dem som eksisterede for 30 år siden.Som altid er det en relativ meget lille kreds af personer som stiller sig til rådighed for at gøre et stykke arbejde i Det Jødiske Samfund.På det seneste forstår jeg, at en del af Delegeretforsamlingens møder har haft så lav en “besøgsfrekvens” at Forsamlingen ikke har været beslutningsdygtig.Jeg ønsker et endnu mere aktivt og blomstrende jødisk liv i Danmark.Det er det jeg ønsker mig for Danmarks jødiske fremtid.


Vivi Goldstein

 

Jeg er opvokset i et traditionelt jødisk og zionistisk hjem, hvor der var mange forskellige opfattelser. Tolerancen har altid været vigtig for mig, og en splittelse af det jødiske folk står som det værst tænkelige. DJS skal favne bredt med plads til alle jøder. Begge vore børn har gået i Carolineskolen fra 0-9 klasse, og det jødiske skal spille en vigtig rolle på skolen, hvor der også skal være plads til den elev, der kommer fra et traditionelt jødisk hjem. DJS repræsenterer danske jøder, og den politiske indsats skal fortsætte, hver gang vi trues.

 


Rebekka Rosa Sevel-Lilholt

Jeg vil som delegeret arbejde for ungdommen og gøre menigheden mere relevant for unge som mig. Jeg har ikke gået på Carolineskolen, men har altid haft en tæt tilknytning til jødedommen og deltaget i ungdomslejre, senest som lejrleder. Vi har brug for flere aktiviteter for gruppen af unge mellem 18 og 30, hvilket jeg vil arbejde for. Vi skal sammen skabe en ungdomskultur der giver unge lyst til at forblive i vores fælles samfund. Jeg har de seneste år skabt kontakter til europæiske jødiske ungdomsorganisationer og vil gerne arbejde for et internationalt samarbejde, som styrker det danske jødiske ungdomsliv.

 

 


Anat Taboul Henriksen

Det jeg gerne vil lægge vægt på er at sikre medlemmerne et bedre serviceniveau. De skal have en oplevelse af at blive mødt med venlighed og med en administration som er hjælpsomme. Det kalder på et serviceeftersyn og min holdning er at det der fungerer skal naturligvis fortsætte, men at vi samtidigt er nødsaget til at se på de arbejdsgange som ikke er effektive eller virksomme – og afdække blandt medlemmerne hvor vi kan være bedre. Det Jødiske samfund kan ikke eksistere uden medlemmerne – vi har brug for tilfredse medlemmer.

 


Benny Kirschner

Jeg er medlem af Bestyrelsen på Carolineskolen, assisterer til mange af de Jødiske omskærelser som udføres i Danmark i dag, qua mit arbejde som læge og hjælper også til i chevra kaddisha, det Jødiske begravelses- selskab.                                                             Jeg har vokset op i den Jødiske Menighed i Oslo i en traditionel, men ikke- religiøs familie. Som yngre, var jeg aktiv i den Jødiske ungdomsforening B’nei Akiva og har i den forbindelse også boet nogle år i Israel. Jeg er far til tre piger, hvoraf to går på Carolineskolen.
Dette er nogle af de sider som har formet mine følelser og ideer om Jødedommen og de Skandinaviske menigheder.  Som mine medkandidater tror jeg på et inkluderende Jødisk samfund, bygget på en moderne ortodoksi. Jeg tror at dette er måden vi kan bevare vores baggrund og kultur, samtidig med at vi åbner menigheden yderligere op for nye medlemmer og fornyer vores traditioner.
Jeg er ikke i tvivl om at det er medlemmerne og særligt de unge, som skal videreføre det jødiske liv i Norden i fremtiden og således ligger Carolineskolen og samarbejde med de øvrige Skandinaviske menigheder mig særlig på hjertet.

 


Andrea Uzan

Jeg er født og opvokset i menigheden. Min mor er konverteret til jødedommen, og min far er fra Israel, så vi har ikke været en del af menigheden i flere generationer.

Jeg har gået på Carolineskolen, og jeg har været aktiv i menigheden, siden jeg var ung. Jeg har siddet i Delegeretforsamlingen de sidste 8 år, og jeg er pt. også en del af synagogeforstanderskabet.

Siden mine forældre begyndte at komme i menigheden, er den heldigvis blevet mere “åben”. Det skal vi fortsat arbejde med, således at alle  kan føle sig velkommen og som en del af DJS.

Jeg vil fortsat gerne arbejde for at gøre menigheden relevant for vores medlemmer og potentielle medlemmer – hvilket vi også skal blive bedre til at kommunikere ud. Derudover skal vi fortsat arbejde med at tilbyde aktiviteter, som tager udgangspunkt i vores jødiske fællesskab, for alle, og uanset alder.


Henrik Bodnia

Jeg er født og vokset op i vores jødiske menighed. Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen på Carolineskolen og Den Danske Israelindsamling.

Vort samfund skal være relevant for alle, og fortsat tilbyde og videreudvikle  aktiviteter, som understøtter jødisk liv.

Det er vigtigt, at vi værner om vores institutioner, som udgør grundlaget for jødisk liv – lige fra børnehave/skole til begravelsespladsen.

Jeg er far til to børn på Carolineskolen, men ikke selv gået på skolen. Som forældre har jeg arbejdet for at vores jødiske skole skal have et stærkt jødisk indhold, og jeg har med glæde kunne se, hvilken vigtig institution skolen er for vores unge og dermed for vores fælles jødiske fremtid.

 

 

Britt Bess Røjtburg

Jeg er født og opvokset i København med menigheden i København som min religiøse base. Jeg er jødisk gift i synagogen og har to børn på 6 og 9, der gå på Carolineskolen. Jeg sidder i Carolineskolens bestyrelse og deltager aktivt for at skabe et  stærkt fællesskab for jødiske familier med børn.  Jeg vil forsat arbejde med at skabe gode synagier mellem vores to store jødiske institutioner, Carolineskolen og Det Jødiske Samfund i Danmark.

Adam Kischinovsky

Jeg er vokset op i menigheden og har altid været involveret i frivilligt arbejde. Jeg har bl.a. været en del af den jødiske sikkerhedsgruppe og nu bestyrelsesmedlem i Hakoah.

Jeg ga?r ind for et jødisk samfund som er interessant for alle aldre og som vil være attraktivt for unge sa?vel som ældre at være en aktiv del af. Jeg ønsker en dansk jødisk menighed som kan blomstre og som stadig lever lang tid ud i fremtiden. Jeg mener, at traditioner skal bibeholdes og at den nuværende religiøse linje skal fortsætte.

 


Naomi Zylber

Jeg er opvokset i den jødiske menighed i København, og har tidligere boet i Paris, New York og Tel Aviv.

I dag bor jeg med min forlovede og lille datter på Frederiksberg og vil arbejde for, at vi har en stærk jødisk menighed med et godt sammenhold i fremtiden.

Jeg tror på, at vi sammen kan sikre rammerne og værne om de jødiske traditioner gennem vores jødiske institutioner som fx administrationen og Carolineskolen, som jeg også selv har gået på. Jeg vil arbejde for, at vi kan bevare vores jødiske identitet som en naturlig del i et moderne samfund bl.a. gennem DJS’ kulturtilbud. Efter mange års arbejde som frivillig for Jewish Culture in Copenhagen har jeg indsigt i hvilke muligheder der findes, og hvordan de føres ud i livet.