Jødisk Håndværkerforening

Jødisk Håndværkerforening

Foreningen afholder selskabelige sammenkomster, udfører opsøgende socialt arbejde og bestyrer de til foreningen betroede legatmidler

Formand: Salle Fischermann, tlf. 39658990

Email: Susanna.hartmann@yahoo.com

Postadresse: Krystalgade 12, 1172 Kbh. K
Bank: Reg.nr.: 1551, kontonr.: 306-6541

Vedr.: Foreningens love der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2014.

Medlemmernes opmærksomhed henledes herved på, at lovene foreligger i færdigtrykt stand. Et eksemplar heraf kan rekvireres af interesserede medlemmer, ved henvendelse til foreningens næstformand.