Search
Close this search box.

Corona-krisen kommer formentlig til at ændre både vaner og hverdag. Måske kommer danskernes forhold til håndvask mere i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger – og jødiske ritualer.  Karen Lisa Salamon,der er etnograf og tilknyttet Carolineskolens program Educating For Impact, skriver fra køen til håndvasken.

“Du skal børste dine tænder, hver gang du vasker hænder” sang Daimi og senere Lotte & Søren, inden coronaen kom. Hver gang undrede jeg mig over, om de mon børstede tænder meget ofte…

Før corona var dansk håndvask vist mest forbundet med børneremser, køkkencirkulærer og hospitalshygiejne, – noget institutionelt og regelstyret, som mange havde et lidt anstrengt forhold til. Ifølge en undersøgelse fra Rigsrevisionen for perioden 2013-16 har håndhygiejnen været for dårlig på danske sygehuse. Kun lige under halvdelen af alle håndhygiejnekontroller levede op til retningslinjerne, selv om der var gået 170 år siden den jødiske gynækolog Ignaz Semmelweis i Wien videnskabeligt viste, at manglende håndvask kan være dødelig.

I kø ved håndvasken?

Kan I huske, hvordan udtrykket “han vasker sine hænder”, inden coronaen blev brugt som negativ kommentar om folk, der offentligt fralagde sig ansvaret for ting, de reelt havde medansvar for?

Udtrykket var hentet ind i det danske sprog fra den kristne myte om romeren og statholderen Pontius Pilatus, der offentligt vaskede sine hænder for at fralægge sig al skyld og ethvert ansvar for den korsfæstelse, han ellers selv havde beordret. Hans meget berygtede håndvask (og Matthæus genfortælling af den) sendte al skyld og ansvar for den berømte korsfæstelse direkte videre til hele det jødiske folk for evig tid, hvilket vi desværre har mærket alt for meget til siden.

Når folk sagde, at nogen “stod i kø ved håndvasken” var det altså ikke venligt ment inden Coronaen ankom.

Der er ellers mange af os, som har prøvet at stå i kø ved håndvasken i forbindelse med jødiske fester. Det er typisk inden fælles måltider, hvor der rituelt skal vaskes hænder. Ritualet kræver, at man inden velsignelsen over brødet vasker hænderne ved at hælde vand fra en kop over hver hånd. Faktisk skulle det gøres forud for alle måltider, hvori der indgår brød fremstillet af blandt andet hvede, byg, spelt eller havre.

Håndvask inden måltidet er ikke nogen lille sag. I den babylonske Talmud nævnes det, at denne håndvask er så vigtig, at man risikerer en guddommelig straf i form af pludselig ødelæggelse eller fattigdom, hvis man undlader at vaske sine hænder.

Hygiejniske ritualer
Håndvask har længe haft en livsbeskyttende betydning i jødisk tradition. Allerede i anden Mosebog, i Torah, sagde Herren til Moses, at der af kobber skulle fremstilles en vaskekumme til vand, som Aron og hans sønner skulle vaske deres hænder og fødder i. De skulle vaske sig, når de ankom til samlingsteltet, “så at de ikke skal dø”. Denne og andre bibelske retningslinjer har ført til fortolkninger, som igen har afstedkommet en masse jødisk håndvask: Man skal vaske hænder efter berøring af kropsdele, der anses for urene, som for eksempel egne intimområder, armhuler eller næsens og ørernes indre. Man skal også vaske hænder, når man har været på toilettet og når man har klippet hår eller negle. Håndvask er også påkrævet når man forlader en gravplads, har deltaget i et begravelsesoptog eller har været i nærheden af en afdød.

Rituel og/eller hygiejnisk urenhed
Indenfor kulturforskningen har der længe været teoretiske analyser af renselsesritualer hos forskellige folkeslag. Rituelle opfattelser af urenhed er blevet sammenligned med mere videnskabelige idéer om hygiejne. Nogle gange er der store forskellige mellem på den ene side videnskabens definitioner af, hvad der er uhygiejnisk og på den anden side religiøse eller kulturelle opfattelser af, hvad der er “rent” eller “urent”.  Når det drejer sig om betydningen af håndvask, er der imidlertid ikke så langt fra jødedommens ritualer og den babylonske Talmud til Sundhedsstyrelsens fremhævelse af korrekt udført håndvask “samt skylning med vand” som bedre end både vådservietter og håndsprit, og som en effektiv måde at forebygge smitte: “Vask hænder tit og grundigt.” Det kan den rituelle tradition og de videnskabelige hygiejneregler sagtens enes om.

Fremtidens vandhaner og håndvaner
Desværre er Coronavirus tilsyneladende kommet for at blive her ganske længe. Influenza, forkølelsesvirus og mere sjældne sygdomme som tuberkulose smitter også via hænderne. Vi får brug for meget mere håndvask, gode sæber, intelligente vandhaner og gode håndcremer langt frem i tiden. Eksperter fortæller os, at det er godt at have ritualer omkring håndvask, og anbefaler at vi gør det til en vane at afsynge en sang eller sige et rim nogle gange i træk, mens vi vasker hænderne på en bestemt måde. Derved sikrer vi, at vi får vasket hænderne længe nok og på den korrekte måde. Måske er rituelle håndvaner hermed også på vej ind i dansk folkekultur? Mon corona-krisens ankomst har givet håndvask en mere positiv klang i dansk offentlighed, så det en dag bliver en kompliment at sige, at “han vasker sine hænder” eller positivt at “der var kø ved håndvasken”?