Search
Close this search box.

Præsentation af Coordination Committee

Coordination Committee (i daglig tale CC) er en forening etableret i Danmark i 1976. Foreningen har samlet unge jøder fra Polen i Danmark og Sverige, der hovedsageligt ankom til Skandinavien i slutningen af tresserne og i starten af halvfjerdserne, som resultat af en antisemitisk kampagne i Polen.

Siden etablering for 40 år siden, ved et seminar i november 1976 på Borrevejle Idrætsskole, har CC levet efter de mål de unge har sat dem for: at bevare deres egen kultur, ved at fremme de polske jøders historie og traditioner gennem seminarer, workshops, foredrag mm. samt oplysning om det danske samfund og det jødiske liv i Danmark.

I en af artiklerne i Jødisk Orientering fra 1977 står der bl.a ”Komiteens (Coordination Committee for Seminar Activities for Polish-Jewish Youth in Scandinavia, som det hed dengang) formål er at aktivere polske jøder i Skandinavien med jødisk arbejde, såsom seminarer, møder, fester, samvær osv. samt at forbedre og uddybe kontakter med andre jødiske organisationer”.

De første seminarer blev holdt i Israel. Derefter holdt man fast, et seminar i Sverige om foråret og et seminar i Danmark om efteråret.

Indtil 1980 havde CC i Danmark og Sverige en fælles bestyrelse, indtil de blev delt op i to selvstændige organisationer, der stadig den dag i dag samarbejder om f.eks. seminarer med jødiske emner, koncerter mm., der afholdes i både Danmark og Sverige. Mellem 2006 og 2013 har CC haft et aktivt familieferieophold med jødisk indhold i Brandbjerg og på Højskole Østersøen i Jylland. I 2013 er der kommet en ny tradition hos CC: hyggemøde i ”Café Balagan”, hvor man mødes en gang om måneden til undervisning, foredrag eller fremvisning af film. Der er også tid til et socialt samvær, enten med spil eller bare en hyggesnak ved en kop kaffe/te.

CC samarbejder bredt med Det Jødiske Samfund i Danmark og andre jødiske organisationer. CC deltager også meget aktivt i menighedens aktiviteter som f.eks. Jødisk Kulturfestival. CC samarbejder også med Det Jødiske Museum i København.

Aktiviteter:

CC fokuserer bl.a. på følgende:

  1. At fremme den jødiske kulturarv og traditioner.
  2. At give støtte til medlemmers deltagelse ved forskellige arrangementer.
  3. At støtte Israels ret til at bestå.

I løbet af de 40 år har CC arrangeret følgende:

  • arrangementer om de polske jøders rødder
  • aftener med jødiske sange, litteratur og alle former for kunst
  • arrangementer ved de jødiske helligdage
  • kulturelle arrangementer af forskellig art (foredrag, f?lles museumsbesøg, udstillinger, mm.)
  • sociale, sportslige og andre fritids aktiviteter

I 2016 markerer CC 40 årsjubilæum. CC planlægger at fejre det med forskellige aktiviteter og begivenheder relateret til vore traditioner og kulturarv. Som et højdepunkt vil vi i maj 2016 afholde et nostalgi weekendseminar og en gallafest i slutningen af oktober 2016.

CC er ”still going strong” !

Varme hilsner
CC’s bestyrelse

______________________________________

35 år med polsk-jødisk kultur, historie og traditioner

Af Henia Vrazda, formand for CC

CC  fejrede i 2012 sin 35 års fødselsdag. Her fortæller foreningens formand, Henia Vrazda lidt om årene der gik og planerne for fremtiden.

____

35 år er gået og vi er her stadig. Siden vi blev etableret ved et seminar i november 1976 på Borrevejle Idrætsskole, har vi ”levet” efter de mål vi satte os i CC som helt unge mennesker. Vi kom alle fra Polen til Danmark i årene 1963 – 1973 med et ønske om at bevare vores egen kultur, længsler og minder midt i det danske, ved at fremme de polske jøders historie, kultur, og traditioner gennem seminarer, workshops mm. her i landet.

I CC’s arkiver har jeg fundet et Jødisk Orientering fra 1977 med en beretning fra seminaret, skrevet af Mala Moszkowicz, der selv var en af stifterne af CC (sad i første bestyrelse) og et aktivt medlem. Der står bl. a.: ”Komiteens (Coordination Committee for Seminar Activities for Polish-Jewish Youth in Scandinavia, som det hed dengang) formål er at aktivere polske jøder i Skandinavien med jødisk arbejde, såsom seminarer, møder, fester, samvær osv. samt at forbedre og uddybe kontakter med andre jødiske organisationer”.

Foreningen har samlet unge jøder fra Polen i Danmark og Sverige. Der ankom ganske få jøder til Norge i slutningen af tresserne og derfor etablerede man ikke nogen forening dér. De første seminarer blev holdt i Israel. Derefter holdt man fast et seminar i Sverige om foråret og et i Danmark om efteråret.

Indtil 1980 havde CC i Danmark og Sverige en fælles bestyrelse, indtil de blev delt op i to selvstændige organisationer med selvstændige bestyrelser, der stadig den dag i dag arbejder godt og tæt sammen om fx seminarer med jødiske temaer mm. der afholdes i både Danmark, Sverige. Man har inviteret interessante foredragsholdere, vist film, gået ture og holdt store fester. Desværre er de danske seminarer gledet ud, men heldigvis til fordel for en ny tradition, CC har startet: i de sidste 4 år har vi arrangeret 2 ugers aktivt ferieophold med jødisk indhold på Højskole Østersøen i Sønderjylland i Aabenraa.

I 2012 havde vi en kabaretaften (på polsk) – en fælles biograftur med efterfølgende spisning, endnu et museumsbesøg med guide – denne gang til Louisiana. Årets aktiviteter afsluttes som regel med en picnic i det grønne maj eller juni måned. CC deltager også i menighedens Jødiske Kultur Festival med eget indslag. Så vi er ”still going strong”.

Tillykke med de 35 år!

___________________________________________