Search
Close this search box.

Endelig, kunne man sige, bliver Linda Herzberg hædret for sin indsats gennem årtier i Mosaisk Troessamfund/Det Jødiske Samfund. Nok er det primært for sin indsats i det synagogale, det religiøse, at Linda tildeles titlen. De mange år som forstander, hvor hun har vejledt damerne fra sin plads på balkonen under gudstjenesterne, vejer bestemt også tungt.

Eishet chayil betyder jo den dydige kvinde – eller det gjorde det indtil Bent Melchiors nyoversættelse i bønnebogen af 2002. Her besluttede Bent Melchior, at den rette oversættelse i det tredje årtusinde måtte være ’dygtig’ frem for dydig’. Og dygtig som repræsentant for Danmarks jøder, det har Linda til fulde været.

Mange kender Linda som lærer på Carolineskolen, hvor hun – på trods af skolens fundats om at vægte det danske højere end det jødiske – har præget sine elever til jødedom. Sideløbende med sin lærergerning arbejdede Linda intensivt for dansk zionisme som medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Zionistforbund, og sammen med sin mand, Bjarne, i organisationer og foreninger med jødiske formål. Linda var gennem alle år en nær ven af Bent Melchior, og inspireret af den tidligere overrabbiners humanisme lod Linda sig vælge til at repræsentere dansk jødedom helt ind i FN-systemet.

Her kunne hun som NGO tale vor sag på verdensscenen. Sit fulde engagement til trods fandt Linda også tid til at være medlem af den oprindelige vagtgruppe ved synagogen, den der blev oprettet efter terrorbomberne i 1980’erne. Linda stod på sin post på lørdage og helligdage, i vinterkulde og sommerhede gennem mere end et tiår.

En stor del af Lindas hjerte ligger i Israel, og gennem mange år havde Linda og Bjarne en lejlighed i Jerusalem, som de flittigt benyttede, hver gang muligheden bød sig. Gennem de senere år har Linda også ydet en stor personlig indsats for en fattig jødisk menighed langt ude i Uganda.

Linda sørger for økonomisk hjælp til en række projekter i landsbyen, som hun trofast besøger flere gange om året. Med alle disse aktiviteter skulle man tro, at Lindas døgn næppe har haft timer nok. Men oven i det hele har Linda også været mor til to sønner, Jonas og Dal, og papmor til Bjarnes børn af første ægteskab. Hjemmet har været traditionelt, og når shabbatlysene blev tændt fredag aften, spredte freden sig.

 

Eishet chayil – det er du sandelig, Linda! Mazal tov med æren.

 

Elon Cohn

 

Linda Herzberg blev fejret på 1.dag shavuot, 12. juni. Forstanderskabet arrangerer kiddush.