Search
Close this search box.

Den lille og meget ortodokse menighed blev grundlagt af en kreds af familier, der var utilfredse med gudstjenesten i Københavns Synagoge i Krystalgade. Kredsen støttede rabbiner T. Löwenstein, der var raget uklar med Mosaisk Troessamfunds ledelse. Til at begynde med holdt kredsen sine gudstjenester i rabbinerens hjem, en villa i Ryesgade på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro. Og senere dels lejede man eller købte man lokaler til livet i den lille menighed. I dag – og gennem årtier – har Machsike Hadas hjemme i Ole Suhrs Gade.

Er du interesseret i et Shabbat-måltid, eller har brug for overnatning i København henvises til Chabad. Chabad Huset ligger lige ved siden af Machsike Hadas’ lokaler.

Al henvendelse henvises til Chabad Denmark.

In English
If you wish to join any of the Shabbat or holiday meals we ask you to email us if you are planning on joining.
Please go to shabbat hospitality at the Chabad webpage.

For all inquiries in English please go to Chabad Denmark

For G-dstjenestetider fredag aften og yderligere information om Machsike Hadas København, se  hjemmesiden på www.machsikehadas.dk