Search
Close this search box.

Kontakt: danielhertz@gmail.com

”Hvis der er to jøder på en øde ø, så er der tre synagoger: ’min synagoge, din synagoge, og den synagoge, som jeg aldrig sætter min fod i’.”

Vi tror på, at det ikke behøver være sådan. Vi vil gerne skabe et rummeligt, mangfoldigt og livligt jødisk fællesskab ved en strukturændring af DJS.

Vi tror, at for at skabe en relevant ændring skal vi kunne repræsentere den mangfoldighed, der findes i menigheden. Derfor har medlemmerne på listen forskellige baggrunde og repræsenterer forskellige måder, at være jøde på. Vi repræsenterer traditionelle stemmer fra DJS samt stemmer af danske jøder, som har vendt ryggen til menigheden, og som tager afstand til DJS i dets nuværende form og struktur.
Alligevel lykkedes det for os på listen at blive enige om en fælles vision:

Der er forskellige måder at praktisere jødisk liv i Danmark på: Den ortodokse er én af dem.

Vi mener, at de andre måder at praktisere jødisk liv på er lige så valide.

Der er mange, der gerne vil være en del af et jødisk fællesskab, men som bliver ekskluderet, enten fordi de ikke er halachiske jøder, eller fordi de ikke identificerer sig med en ortodoks ramme.

Der er flere organisationer og rammer i Danmark i dag, hvor jødisk liv florerer med stort engagement og stor deltagelse. Disse rammer er med til at skabe et mangfoldigt og livligt jødisk liv i Danmark: Carolineskolen, Hakoah, Jødisk Film Festival, CC, Radio Shalom, Shir Hatzafon, Chabad og israelere i Danmark mfl.

Vi vil gerne skabe en ramme, der kan omfavne det egentlige mangfoldige jødisk liv i Danmark og binde disse fællesskaber sammen – uden at ødelægge det enkelte. I praksis:

 1. Strukturændring af DJS

Vi vil arbejde hen imod en strukturændring, hvor vi skaber en paraplyorganisation, som kan rumme det mangfoldige jødiske liv i Danmark. Fællesskabet skal afspejle dansk jødisk kulturarv og samtidig give alle jøder i Danmark muligheden for at deltage i et bredt jødisk fællesskab baseret på respekt for de forskellige måder at praktisere jødisk liv på.

 1. Organisationen skal være økonomisk og politisk bæredygtig

Vi beder om politisk opbakning til at bruge de næste 4 år på at udarbejde en bæredygtig plan for en strukturændring. I processen vil vi inddrage jurister, økonomer, rabbineren og andre relevante aktører. Det er afgørende, at strukturændringen er holdbar økonomisk og holdbar i forhold til dansk lovgivning. Vi vil lade os inspirere af paraplyorganisationer i andre lande, men vi er nødt til at skabe en organisation, der passer til dansk lovgivning og til jødisk liv, kultur og værdier i Danmark.

 1. Sikring af aktiviteter i synagogen, rabbinatet og gravpladserne

Vi anerkender den vigtige rolle, som den ortodokse menighed har haft og fortsat har i jødisk liv i Danmark.

Den ortodokse menighed er identitetsbærende for jødisk liv i Danmark, kulturarv og traditioner.

Vi vil arbejde hen imod en strukturændring, som vil sikre, at den ortodokse menighed kan bevare rammen og indholdet, og at der fortsat vil være en uændret ortodoks menighed under paraplyorganisationen. Vi vil sikre og værne om aktiviteterne i synagogen, rabbinatet og gravpladserne. Vi vil også indgå i dialog med rabbineren om betydningen for konverteringer og sikre, at den ortodokse rabbiner fortsat kan foretage konverteringer.

At udarbejde en bæredygtig og forsvarlig organisationsændring er et stort arbejde og ansvar, der kræver politisk opbakning. Hvis vi får politisk mandat, og udarbejder detaljerne, vil vi lade medlemmerne stemme om en endelig plan.

Vi tror, at danske jøder står stærkere sammen.

 

 1. Ruth (Rutie) Aharoni
 2. Daniel Hertz
 3. Bent Rosenbaum
 4. Danny M Raymond
 5. Tatiana Fogelman
 6. Rafi Asraf
 7. Helene Appelt
 8. Simone Meron
 9. Linda Herzberg
 10. Sarah Dudás
 11. Hagai Ben-Avraham
 12. Ari Rosenzweig
 13. Jeanne Kempinski