Search
Close this search box.
National logen blev stiftet i 1913 af otte ”familiemedlemmer” fra to slægter: Brødrene  Axel, James  og Robert Meyer samt brødrene Nathalius og Moritz Hartvig, Hartvig`ernes svoger Emil F. Jacob, deres nevø Ivan Polack, og Ivan`s onkel Charles Polack, en anden svoger til Hartvig`erne. National logens første præsident var fabrikant Emil F. Jacob. National logens formål er ”oplysning, privat velgørenhed og fornøjelse”.  Ikke mindst hyggeligt samvær og ”fornøjelse” har betydet at National logen i 2013 kunne fejre sit 100 års jubilæum. National logens love foreskriver at logen er ”en familieloge, der fortrinsvis optager de til enhver tid værende frænders børn og svigerbørn og efterkommere af disse”. Nye medlemmer skal således være i familie med de som er medlemmer eller de skal være indgifte. Logens love foreskriver endvidere at ”logen ledes i overensstemmelse med de traditionelle jødiske forskrifter”. Logen serverer således kosher mad og der bedes bordbøn. National logens Råd (bestyrelse) består af en præsident, en vicepræsident, en kasserer og en protokolsekretær. Nationallogens Råd består pt. af:
  • Præsident Finn L Meyer,
  • Vicepræsident Pernille Borenhoff,
  • Kasserer Jens Jørgen Lind og
  • Protokolsekretær Tom Hertz.
Logen har et optagelsesudvalg på to personer som sammen med Råddet indstiller nye Frænder. National logen afholder typisk fire møder pr. år:
  • Generalforsamling (forår),
  • Skovtur, Golf Cup, medlemsfrokost (sommer),
  • Kultur arrangement (efterår), og
  • Chanukah (vinter).
Logen har pt. ca. 80 medlemmer der titulerer hinanden ”Frænder”. Kontakt Præsident Finn L Meyer finnlouism@gmail.com; telefon 24 22 35 01