Nationallogen

Nationallogen

National logen blev stiftet i 1913 af otte ”familiemedlemmer” fra to slægter: Brødrene  Axel, James  og Robert Meyer samt brødrene Nathalius og Moritz Hartvig, Hartvig`ernes svoger Emil F. Jacob, deres nevø Ivan Polack, og Ivan`s onkel Charles Polack, en anden svoger til Hartvig`erne.

National logens første præsident var fabrikant Emil F. Jacob.

National logens formål er ”oplysning, velgørenhed og fornøjelse”.  Ikke mindst hyggeligt samvær og ”fornøjelse” har betydet at National logen i 2013 kunne fejre sit 100 års jubilæum.

Logens love foreskriver at ”logen ledes i overensstemmelse med de traditionelle jødiske forskrifter”. Logen serverer således kosher mad og der bedes bordbøn.

National logens love foreskriver at logen er ”en familieloge, der fortrinsvis optager de til enhver tid værende frænders børn og svigerbørn og efterkommere af disse”. Hidtil kun mænd. Rådet ønsker at ændre herpå således at både mænd og kvinder kan optages. Et forslag herom var medtaget til generalforsamlingen for 2020, som imidlertid er udsat. Nye medlemmer skal således være i familie med de som er medlemmer eller de skal være indgifte. Logen har i mange år haft enpigegruppe” som gør et stort stykke arbejde bl.a. som medarrangør af møder og arrangementer. I flere år har både Frænder og ledsagere (pigegruppen) samt ofte børn og børnebørn deltaget i logens arrangementer. Kun ikke ved generalforsamlingen.

National logens Råd (bestyrelse) består af en præsident, en vicepræsident, en kasserer og en protokolsekretær. Nationallogens Råd består pt af:

  • Præsident Finn L Meyer,
  • Vicepræsident Benny Edelsten,
  • Kasserer Jens Jørgen Lind og
  • Protokolsekretær Tom Hertz.

Logen har et optagelsesudvalg på to personer som sammen med Råddet indstiller nye Frænder.

National logen afholder typisk fire møder pr. år:

  • Generalforsamling (forår),
  • Skovtur, Golf Cup, medlemsfrokost (sommer),
  • Kultur arrangement (efterår), og
  • Chanukah (vinter).

Logen har pt. ca. 40 medlemmer der titulerer hinanden Frænder. Pigegruppen har pt. ca. 25 medlemmer”

Kontakt
Præsident Finn L Meyer finnlouism@gmail.com; telefon 24 22 35 01