Search
Close this search box.

New Outlook blev stiftet i 1978 og beskæftiger sig især med Israel-Palæstina-problematikken, den aktuelle israelske samfundsdebat, dansk-jødiske forhold, racisme, menneskerettigheder, jødisk kultur og historie. 

New Outlook udgiver tidskriftet Udsyn, hvis indhold handler om jødisk liv, Israel og Mellemøsten.

Foreningen er kollektivt ledet. Alle vigtige beslutninger træffes så vidt muligt ved konsensus, og møderne er normalt åbne for alle interesserede.

Medlemskab af New Outlook kan tegnes gennem Anatolio Kronik, pr. mail. Årskontingent er 300 kr, dette er inkl. abonnement på bladet Udsyn og jævnlige nyhedsbreve. Årsabonnement på Udsyn alene koster 150 kr. Unge under 25 år: halv pris.

Kontaktperson: Mette Geldmann mail:
m.geldmann@gmail.com
Tlf.:  24 81 81 37
hjemmeside: http://www.newoutlook.dk/

Yderligere oplysninger om bevægelsen New Outlook kan ses på vores hjemmeside: www.newoutlook.dk  – der kan man også løbende følge meddelelser, udtalelser og uddybende oplysninger om vores arrangementer.