Search
Close this search box.

Pressemeddelelse, København, 25. juni 2024 

Nødvendigt og meget velkomment. Sådan lyder reaktionen fra Det Jødiske Samfund på den aftale, regeringen og alle Folketingets partier har indgået om bekæmpelse af antisemitisme. Det er ikke mindst velkomment, at der står et bredt flertal bag aftalen, siger formand for Det Jødiske Samfund, Henrik Goldstein.

”Hvis man ser ud i verden, er det langt fra en selvfølge, at et bredt flertal aktivt bekæmper antisemitismen. Aftalen følger en rød tråd i Danmarkshistorien, hvor forholdet mellem det jødiske mindretal og et stort flertal af danskerne har været præget af tolerance, åbenhed og gensidig respekt. En god og vigtig historie for Danmark og det danske folkestyre,” siger Henri Goldstein.

Henri Goldstein glæder sig over, at aftalen gør det muligt for Det Jødiske Samfund at åbne endnu mere op for det øvrige samfund med oplysning, dialog og personlige møder med danske jøder; fx med besøg af skoleklasser i synagogen i Krystalgade, som allerede har været en succes for hundredvis af københavnske skoleklasser.

”Oplysning og dialog er den eneste måde, vi kan sikre, at antisemitismen ikke slår rødder i Danmark. Det gælder antisemitisme, og det gælder også andre former for racisme og diskrimination,” siger Henri Goldstein, der understreger, at det fortsat er nødvendigt med fysisk sikkerhed omkring jødiske institutioner, hvilket man med selvsyn har kunnet konstatere i en årrække.

”Situationen er eskaleret siden 7. oktober 2023. Vi har set flere og grovere eksempler på antisemitisme både online og i form af hærværk og trusler i den fysiske verden. Vi oplever bl.a. i højere grad, at danske jøder bliver stillet til ansvar for krigen mellem Israel og Hamas. Det er selvfølgelig urimeligt og uacceptabelt, og en form for antisemitisme, som alle bør sige fra over for,” siger Henri Goldstein, der understreger, at der skal lyde et stort tak til alle aftaleparterne fra Det Jødiske Samfund. 

Fakta om antisemitisme: Hvad ved vi om antisemitisme i Danmark?

Det Jødiske Samfund – tidligere Mosaiske Trossamfund – er et bredt kulturelt og religiøst fællesskab for danske jøder. Det Jødiske Samfund repræsenterer danske jøder i politiske spørgsmål om f.eks. religionsfrihed, bekæmpelse af antisemitisme og sikkerhed.