B´nai B´Brith Danmark Loge

B´nai B´Brith Danmark Loge

Præsident: Alan Melchior

 

Præsident: Alan Melchior

  1. Vicepræsident: Henrik Chaim Goldschmidt
  2. Vicepræsident: Morten Margolinsky

Mentor: Martin Norden

Kasserer: Samuel Korngut

Korresponderende Sekretær: Gunnar Bjørk

Protokolsekretær: Joram Felbert

Marskal: Henry Lukas

Vogter: Pinhas Mizrahi

 

Kontakt: alkamel@post10.tele.dk

Danmark Loge