B´nai B´Brith Danmark Loge

B´nai B´Brith Danmark Loge

Præsident Benny Unterschlag

  1. vicepræsident Martin Norden
  2. vicepræsident Alf Isachsen

Sekretær Alan Melchior

Kasserer Samuel Korngut

Marskal Isaac Levy

Vogter Joram Felbert

Mentor Allan Kern

Kontakt: ibunterschlag@gmail.com

Danmark Loge