Raoul Wallenberg-boligerne

Raoul Wallenberg-boligerne

Raoul Wallenberg-boligerne
Raoul Wallenberg-boligerne er 38 ældreboliger fordelt på 4. opgange i en 5 etagers egendom med elevator. Egendommen har desuden kælder og en fælles udestue.
Wallenbergboligerne er  beliggende på Østerbro. Opført i 1992 af Det Mosaiske Troessamfund og opkaldt efter den svenske diplomat (4.8.1912-ca. 1947), der under 2. Verdenskrig forsøgte at redde en del jøder i Budapest.

Administreres af:
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V
Tlf: 33 63 10 00

Anvises af:
Lokaleområdekontor Indre by/Østerbro
Serridslevvej 2A
2100 København Ø
Tlf: 33 66 33 66
Email: pogoindreby@suf.kk.dk

Ansøgninger kun kan ske gennem visitationen i egen kommune. Under hensyn til nogle nye regler for ventelister, skal vi bede om, at medlemmer, der er visiteret, venligst giver besked til rabbineren.