Af Elon Cohn

Repræsentanter for de store religioner mødtes 2. december i Sveriges næststørste by, Gøteborg, for at drøfte religioners indsats i forbindelse med kriser. Det Jødiske Samfund/Mosaisk Troessamfund var repræsenteret af rabbiner Jair Melchior på konferencen.

‘Man drøftede det interreligiøse arbejdes rolle både før, under og efter større kriser,’ fortæller Jair Melchior.

Konferencen debatterede bredt det interreligiøse arbejdes betydning.

‘Vi diskutterede de eksisterende interreligiøse relationers rolle i kriser,’ siger Jair Melchior.

Grundlaget for drøftelserne var de erfaringer, man havde fået i de forskellige nordiske lande.

‘Og her spillede angrebet i februar i København en vigtig rolle,’ understreger den danske rabbiner. 

</p> <h6>Foto Naveed Baig</h6> <p>

Konfrerencelokale Gøteborg 2. december 2015

Interreligiøst møde i Gøteborg
2. december 2015.