Search
Close this search box.

Shemini Atzeret

Den ottende dag af sukkot er en selvstændig helligdag. På denne dag sidder man ikke mere i sukkaen og man vifter ikke med lulav-buketten. Eftersom man ikke længere bor i sin sukka, begynder man på denne dag at bede om regn, fordi regn var helt afgørende for landbruget i det gamle Israel. Den tradition fortsætter i synagogen i dag.

Simchat Torah

I antikken har man føjet endnu en stor festdag til Sukkot: Simchat Torah, glædesfesten for Toraen. På den allersidste dag af Sukkot (som i Danmark er den niende dag, fordi man har tilføjet en ekstra dag til helligdagene uden for Israel) fejrer man afslutningen af årets Torah-læsning.

Igennem det forløbne år har man læst hele Torah højt i synagogen, et afsnit til hver shabbat. Nu slutter man – og starter straks forfra igen.

Simchat Torah er en lystig fest. Der udnævnes særlige hæderspersoner, som kaldes op til læsningen af sidste afsnit af Torah og første afsnit af den nye læsning. Der er processioner og dans. Børnene får slik, for at Torah skal stå for dem som noget sødt. Alt sammen et tegn på, at Torah er selve hjertet i den jødiske tradition, som alle samles omkring og fejrer.