Search
Close this search box.

Knap er Jom Kippur forbi, før det er Sukkot, løvhyttefesten. Allerede fem dage efter Jom Kippur er det tid at have sin sukka, løvhytte, klar. Helligdagen er omtalt i Torah: Man skal i syv dage bo i løvhytter for at mindes, hvordan Moses førte det jødiske folk gennem ørkenen og væk fra Ægypten.

Traditionelt udlægger man dette ritual som et symbol på, at man skal stole på Guds omsorg frem for materielle goder.

Sukkot er samtidig en høstfest; i templets tid for 2000 år siden bragte man særlige ofre af det høstede på denne tid.

En tradition, der går helt tilbage til Torah, er, at man til Sukkot binder en særlig buket, lulav, af palmeblade, pilegrene og myrtegrene og vifter med denne buket, mens man samtidig holder en citrusfrugt, etrog. Der findes mange forskellige symbolske udlægninger af dette ritual.

Ifølge halakha, jødisk religiøs lov, må man på de to første og de to sidste dage ikke udføre nogen form for arbejde, præcis som på shabbat. Man må dog gerne lave mad efter visse særlige regler.

Byg en sukka
En sukka er en hytte med et tag af løv: man skal kunne se himlens stjerner gennem det dække, man lægger over hytten, fx grene eller palmeblade. Væggene kan laves af mange materialer. Man kan købe færdige sæt via internettet.

En sukka kan man bygge i en have, en gård eller på en altan, der skal bare være plads til, at ét menneske kan sidde der. Når sukkaen er bygget, pynter man den efter behag med blomster, lyskæder, papirklip og andet smukt.

Så vidt muligt spiser man alle måltider i sukkaen under hele Sukkot. Nogle steder sover man også i sin sukka. Det er dog ofte lidt for koldt med det danske vejr.

Har man ikke selv mulighed for at bygge en sukka, kan man komme og spise i MTs fælles sukka.

Hoshana rabba
På den syvende dag af Sukkot rummer gudstjenesten i synagogen store processioner, hvor man bærer sin lulav og etrog omkring i synagogen. Man ser denne dag som en slags endelig forsegling af den dom, som blev fældet over hver enkelt til Jom Kippur.

Man kan anskaffe lulav og etrog ved at kontakte rabbinerkontoret i god tid inden Sukkot.